”Teamen väljer vad de ska testa och kunden avgör om det är bra”
9 Okt 2017 kl: 00:00

”Teamen väljer vad de ska testa och kunden avgör om det är bra”

I mars i år införde Vattenfall en ny försäljningsorganisation med agila team som själva styr över det dagliga arbetet. Ledningens uppdrag är att ge strategisk inriktning och skapa förutsättningar för medarbetarna att göra ett bra jobb snarare än att arbetsleda. Johanna Forslund har sedan mars 2016 en plats i ledningsgruppen.

– Syftet med det nya arbetssättet är att komma närmare kunderna genom att optimera kundresor och kundupplevelse och bli snabbare på att anpassa oss efter kundens behov. Det handlar om att korta tiden från idé till att en utveckling når kunderna samt att få snabb feedback på det vi lanserar.

Vad gör ni för att stimulera medarbetarnas kreativitet?

– Kreativiteten är oftast inte problemet, idéer finns det massor av när de får chans att prova sig fram. Teamen väljer vad de ska testa och kunden avgör om det är bra, säger Johanna och fortsätter:

– Som ledare handlar det snarare om att ta bort barriärer, till exempel strukturer och byråkrati, som hindrar kreativiteten. Tidigare tog det flera månader att få loss en resurs från IT-avdelningen. Nu har vi plockat in IT-personer direkt i några av de agila teamen så att vi jobbar ihop dagligen. De slipper bestämma i början av året vad de vill ha hjälp med i slutet av året. Tajta team med möjlighet att agera, samt att få snabb feedback i form av fler och nöjdare kunder – det boostar kreativiteten.

Hur jobbar teamen?

– Alla team jobbar i treveckorsintervaller, så kallade sprintar, och bestämmer själva vilka aktiviteter de vill prioritera för att utveckla sina kundresor. I ledningens uppdrag ingår att jobba nära teamen, vara deras bollplank och guida i prioriteringar när det behövs. I slutet av varje sprint visar abretsgrupperna upp vad de gjort under de senaste tre veckorna, till exempel ett nytt kunderbjudande. Alla är inbjudna att vara med och det gör att vi alla får en bra översikt över vad som görs i de olika gruppkonstellationerna.

Varför är det viktigt att som ledare ha strategisk och analytisk förmåga?

– Att jobba med de långsiktiga strategierna och strukturerna blir extra viktigt i en organisation som är självstyrande och snabbrörlig. Ledningsgruppen behöver ge riktning och skapa förutsättningar så att medarbetarna vet vad de ska förhålla sig till och drar åt samma håll. Dessutom blir den analytiska förmågan allt viktigare för alla roller i en säljorganisation, inte minst i ledningsgruppen, då data i olika former är hjärtat i allt vi gör och marknadsföringen automatiseras och individualiseras. Som Director of Customer Insights har jag ansvaret för Vattenfalls muskler inom data, kundanalys och marknadsresearch.