Tänk det otänkta – och upptäck en ny värld
27 Maj 2013 kl: 00:00

Tänk det otänkta – och upptäck en ny värld

Du börjar på första raden och läser från vänster till höger, eller hur? Men detta beteende är inte medfött, det finns inte i ditt dna. Det är ett inlärt beteende som är så självklart att du förmodligen aldrig ens har funderat på det. Trots detta är det så djupt rotat i dig att det styr dina handlingar utan att du är medveten om det.

Har du funderat på vad som skulle hända om du började ifrågasätta invanda mönster, om du började tänka nya tankar och agera på nya sätt? Detta är vad tänkologen och författaren PA Ståhlberg har valt att ägna sitt liv åt. Han jobbar med att hålla föreläsningar och driver också världens enda tänkologutbildning, en utbildning i kreativt tänkande. Tänk det otänkta är också titeln på hans bok som handlar om just detta.

– Att kunna andas, gå och sitta är några av de få mönster vi föds med, sådant som finns nedärvt i våra gener. Men att till exempel förstå hur man sitter på en stol är inte medfött, det är inte en självklarhet.

Att läsa en bok från pärm till pärm, eller att slå upp en tidning på ”rätt sätt” är inte heller medfött. Det är sådant vi lär oss och som blir självklarheter för oss. Det är utifrån alla dessa mönster som vi ser och tror oss förstå vår omvärld. Men det är inte verkligheten, det är vår inre bild av verkligheten som vi ser, utifrån de mönster vi har lärt oss. Vi förstår vår värld och lever våra liv genom gamla mönster och gammal kunskap, säger PA.

 

Mental infrastruktur viktig

I sin bok förklarar han hur vårt tänkande och vår hjärna fungerar och hur det kommer sig att vi människor så lätt fastnar i tanke- och beteendemönster. Boken tar oss från Big Bang fram till i dag och förklarar hur våra mönster formas utifrån samhällets struktur.

Ett begrepp som återkommer är den mentala infrastrukturen. Med det menar PA de tankemönster, synsätt och värderingar som vi är låsta inom under en viss tidsepok, ett paradigm.

– Den mentala infrastrukturen är grunden för hur vi tolkar och förstår vår samtid. Din hjärna ser inte sanningen, den ser vad du tänker utifrån vilka mönster du har inprogrammerade. Jordbruks-samhället hade sin mentala infrastruktur, industrialismen har haft sin.

 

Ett viktigt kapitel i boken handlar om hur vårt skolsystem skapar vår mentala infrastruktur. PA förklarar hur västvärldens skola är uppbyggd utifrån industrialismen och hur skolans politiska syfte är att förse det rådande samhället med rätt sorts utbildade medborgare. Pedagogiken, strukturen och innehållet i kurslitteraturen är utformad därefter.

– Skolan utvecklades i takt med industrialismen, den var en förutsättning för utvecklingen och en följd av densamma. På samma sätt är strukturen i skolan uppbyggd utifrån de behov som samhället har haft. Mycket i skolan är baserat på naturvetenskapligt tänkande, logik och matematik. De kunskaper som vi har kunnat bygga vår infrastruktur med. Men detta har också byggt vår mentala infrastruktur. Vi har lärt oss att tänka logiskt och ser det som en självklarhet för hur vi fungerar och tänker, när det i själva verket bara är ett tankesätt. – Kunskaper utanför dessa ramar, som idrott, musik och bild har det hela tiden skurits ner på inom skolan, så kallade ologiska ämnen. Det har inte funnits något intresse i att -uppmuntra nytänkande och mönsterbrytning.

 

Utvecklingen kräver nya sätt att tänka

När vi nu befinner oss i ett paradigmskifte, där industrialismen lider mot sitt slut, kommer detta enligt PA att få en avgörande betydelse. Vi måste tänka nytt!

– Att vi alla går i samma skola och lär oss samma tankemönster fungerar så länge vi lever enligt vår nuvarande samhällsform. Men det kommer vi inte att kunna göra så länge till. Logiskt tänkande är nödvändigt. Men det fungerar bara för att fortsätta utvecklas inom nuvarande samhällssystem. För att utveckla samhället mot någonting nytt behövs nya sätt att tänka.

 

Frågan är då hur vi ska göra för att tänka i andra banor. Och framför allt, vad kan vi göra i våra egna liv för att hitta nya mönster?

– Det viktigaste av allt är att bli medveten om de mönster vi lever efter och att de inte behöver vara rätt eller sanna. De flesta mönster är inprogram-merade redan innan vi går ut grundskolan. Det gäller att bli medveten om detta för att kunna programmera om hjärnan.

För att kunna bryta mönster och tänka nytt gäller det att öva och att vara medveten om vilka mönster som styr oss.

– Fundera på hur många mönster du hade med dig när du föddes och hur många du har lärt dig genom livet. När du blir medveten om detta kan du börja öva dig i att göra saker och ting annorlunda, och tänka nytt.

 

För att lyckas med det i sin egen vardag menar PA att man ska försöka göra sina vardagliga sysslor på nya sätt.

– Borsta tänderna med den andra handen, ta en annan väg till jobbet, klä på dig i en annan ordning eller ät middag med förbundna ögon. Till en början kommer det att kosta väldigt mycket energi eftersom hjärnan inte har några färdiga mallar att gå efter. Men när du väl lyckas med det kan det ge stora effekter. Då kan du vara med och skapa framtiden. Det är upp till dig hur du vill att den ska se ut!