Sweco skapar ömsesidig respekt genom tillit och förtroende
16 Sep 2015 kl: 00:00

Sweco skapar ömsesidig respekt genom tillit och förtroende

Som tjänsteföretag lever Sweco på att medarbetarna mår bra och alltid får verktyg och förutsättningar för att göra sitt bästa. Will Sibia arbetar som gruppchef inom Energi och Miljö, och menar att ett bra ledarskap har stor betydelse för en hållbar samhällsutveckling.

Hur är din ledarskapsstil?
– Min filosofi är att alla medarbetare lyckas bäst och hittar mest motivation när de själva får bestämma vilken väg de vill gå. Jag pekar aldrig med hela handen, jag ger frihet till mina medarbetare att ta egna initiativ. Att tro på mina medarbetare och lita på att de gör ett bra jobb tror jag är viktigt för den ömsesidiga respekten.

”Att alla får vara med och tycka till är en viktig faktor för att utvecklas”

Hur arbetar ni för att utveckla era medarbetare?
– Varje vår genomför vi en stor undersökning som vi kallar Sweco Barometer. Resultatet visar oss hur vi ligger till inom bland annat trovärdighet och ledarskap. Efter undersökningen genomför vi Sweco Talk, enskilda samtal med alla medarbetare där vi sätter upp individuella mål. Därefter sätter vi också upp gemensamma mål för hela gruppen, så att alla delar samma målbild om vart vi är på väg. Att alla får vara med och tycka till är en viktig faktor för att skapa bra gemenskap och för att jag som ledare vet åt vilket håll jag ska styra gruppen.

Hur skulle du beskriva Sweco som arbetsgivare?
– Sweco är ett företag som fokuserar på medarbetaren och som uppmuntrar nyfikenhet och engagemang. Detta ger anställda möjlighet att växa och våga lita på sin egen förmåga. Styrkan i att ha fokuserade och motiverade medarbetare ger hög kvalitetsnivå i leveransen till våra kunder.

Vad lockade dig till Sweco?
– Inom Sweco var gruppen för Energi och Miljö inte helt etablerad när jag började, och jag såg min chans att få vara med och utveckla något nytt. Att få arbeta med hållbarhet kopplat till ledarskap inspirerar mig, eftersom jag tror att nyckeln till ett hållbart samhälle är att alla som arbetar inom samhällsbyggnadssektorn har bra ledare som uppmuntrar och inspirerar till utveckling.