Sveriges bästa – och sämsta – skolor
10 Apr 2013 kl: 00:00

Sveriges bästa – och sämsta – skolor

Varje år gör Urank en oberoende rankning av svenska universitet och högskolor som baseras på statistik från bland annat Högskoleverket och Statistiska centralbyrån. Urank skiljer sig lite från andra rankningar eftersom den inte bara bedömer lärosätena som forskningsinstitutioner utan har 27 olika kriterier.

Det som bedöms är
bland annat hur många som söker, lärartäthet, studenternas antagningsbetyg, prestationer, hur lätt de färdigutbildade har haft att få jobb och hur stor andel av studenterna som har utländsk bakgrund eller kommer från hem utan studievana. Alla kriterier bedöms var för sig under olika rubriker men också tillsammans som en totalrankning.

Skolan som hamnar sist finns i Stockholm

Det som är speciellt intressant med de olika kriterierna i år är de sociala indikatorerna. De lärosäten som hamnar i topp på totalrankningen hamnar nämligen sist när det gäller de sociala indikatorerna, alltså de som handlar om studenternas studievana och nationalitet.

Sex av de åtta topplacerade skolorna har få studenter med utländsk bakgrund och få studenter som inte har föräldrar som är akademiker och hamnar alltså därför långt ner. Absolut sist hamnar Handelshögskolan i Stockholm. I övrigt är det få skillnader i den totala rankningen jämfört med förra året, Karolinska Institutet och Handelshögskolan toppar listan medan de nyare universiteten fortfarande befinner sig längre ner.
För mer information om rankningen: http://www.urank.se/

Listan

Uranks totalrankning av 29 lärosäten:
(siffra inom parentes visar förändring mot i fjol)
1. Karolinska institutet (+/-0)
2. Handelshögskolan i Stockholm (+/-0)
3. Sveriges lantbruksuniversitet (+/-0)
4. Kungl. Tekniska högskolan (+/-0)
5. Uppsala universitet (+1)
6. Chalmers tekniska högskola (-1)
7. Lunds universitet (+/-0)
8. Linköpings universitet (+1)
9. Göteborgs universitet (-1)
10. Stockholms universitet (+1)
11. Umeå universitet (-1)
12. Örebro universitet (+/-0)
13. Högskolan i Jönköping (+2)
14. Luleå tekniska universitet (-1)
15. Södertörns högskola (-1)
16. Malmö högskola (+/-0)
17. Karlstads universitet (+5)
18. Linnéuniversitetet (+/-0)
19. Mälardalens högskola (+/-0)
20. Blekinge tekniska högskola (+1)
21. Högskolan i Borås (-4)
22. Högskolan i Halmstad (-2)
23. Mittuniversitetet (+2)
24. Högskolan i Gävle (+2)
25. Högskolan Dalarna (-1)
26. Högskolan Väst (+2)
27. Högskolan i Skövde (-4)
28. Högskolan Kristianstad (-1)
29. Högskolan på Gotland (+/-0)