25 Mar 2008 kl: 00:00

Svenska företag lever farligt

Text: Ann-Sofie Hoffman, vd Hudson

———————————————————–

Det finns många indikationer på att en avmattning av den svenska konjunkturen står för dörren. SEB:s chefsekonom målade, i Sydsvenskan för några veckor sedan, upp år 2008 som ett redan förlorat år. Samtidigt justerar Riksbanken ner produktiviteten till 2,25 procent per år, vilket förstås är sämre än produktivitetstillväxten under åren 1995-2006 då snittet låg på 2,6 procent.

Trots dessa svartmålningar och dystra siffror finns det fortfarande företag som ser optimistiskt på framtiden. Konsultbranschen närmar sig framgångar som påminner om uppgången kring millenniumskiftet. Enligt Affärsvärldens konsultguide växer samliga branscher, men det råder akut brist på kompetent personal. Problemet med personalbristen leder till nedgångar i produktiviteten och därmed till att företagens intäkter på sikt sjunker.

Företagen skulle inte ha dessa problem, inte alls i samma utsträckning, om de prioriterade karriärplanering, det vill säga att långsiktig arbeta för att behålla och rekrytera medarbetare samt att anpassa sig till de krav som yngre talanger ställer på sina arbetsgivare. I undersökning efter undersökning redovisas siffror som säger att nära hälften av talangerna, de mest välutbildade, vill byta jobb därför att de inte upplever att arbetsgivarna erbjuder karriärplanering.

De flesta kanske anser att vi inom rekryteringsbranschen inte borde klaga eftersom uppdragen blir fler när kandidaterna byter jobb. Men, problemet är att talangerna blir mer och mer kräsna, vilket gör det svårt för våra uppdragsgivare att attrahera dem och därmed gör problemet till vårt. Tiden är förbi då kandidaterna stod i kö för att få anställning. Den yngre generationens talanger fungerar och tänker dessutom annorlunda. De vill inte bli chefer eller jobba lika mycket som sina föregångare. Och de är heller inte lika lojala mot sina arbetsgivare.

De kandidater vi haft kontakt med under det senaste halvåret har ytterligare farhågor. De ställer frågan om det är för sent att byta jobb på grund av den vikande konjunkturen. De är oroliga för att förlora jobbet om det skulle bli neddragningar. Alltså blir arbetsmarknaden ännu mer trögrörlig när medarbetarna avvaktar och förmodligen är de heller inte särskilt produktiva om de går i tankar om att byta arbete.

Om företagen anpassar sig till en mer modern karriärplanering, hittar mer långsiktiga och strategiska HR-lösningar kommer de med säkerhet att bättre svara upp mot svängningar i konjunkturen och bättre möta de kräsna talangernas behov.

Text: Ann-Sofie Hoffman, vd Hudson