1 Mar 2008 kl: 00:00

Svårt höja lönen

 

 

 

 

 

En stor andel av de tillfrågade ansåg att deras senaste löneförhandling hade brister. De vanligaste klagomålen var att den chef de förhandlade med inte hade mandat att höja lönen eller ägnade mindre än 30 minuter åt förhandlingen.

 

– Arbetsgivarnas ansvar för att lönesamtalsmodellen fungerar måste göras tydligare, säger Hans Sköld, förhandlingschef för privata sektorn på Jusek, till Jusektidningen.

 

Hans Sköld tycker att undersökningen stämmer väl överens med de åsikter som han möter bland chefer och anställda.

 

– Både när jag träffar medlemmar och företrädare för andra fackliga organisationer får jag signaler om att vi behöver få en bättre lokal tillämpning av löneavtalet.

 

Jusek har de senaste åren jobbat för en utveckling mot allt mer individuellt förhandlade löner och gör regelbundet undersökningar bland sina medlemmar för att kontrollera hur systemet fungerar.