Svårigheterna med att jobba remote
22 Jan 2021 kl: 00:00

Svårigheterna med att jobba remote

Självklart innebär detta en samhällsförändring av dess like. Något det har en otroligt stor påverkan på är bland annat företag av olika slag – att bedriva en verksamhet på nätet kontra i fysiska lokaler går knappt att jämföra. Trots att det finns mängder av fördelar med att jobba remote kan det även innebära en hel del svårigheter!

Att jobba remote – vad är det?

Att jobba remote innebär att en företagare eller anställd arbetar via nätet. Med andra ord är det möjligt att bedriva verksamheten och hålla företaget i rullning trots att de inblandade jobbar hemifrån, från ett annat land eller på okänd plats.

Frihet och internationella möjligheter

Detta innebär större frihet för de arbetande, där de får chansen att ta mer eget ansvar över och bestämma mer kring hur, när och var arbetet ska utföras, så länge det är i enlighet med ledningen.

Tack vare att det idag är möjligt att jobba remote är det även möjligt att ta kontakt med folk och hitta anställda på andra sidan jorden. Att kunna sammankoppla med en talang trävs över globen är väldigt häftigt, och det kan såklart även innebära stora fördelar för företaget i fråga.

Bristen på verklig kommunikation slår hårt

Men, trots att det finns ett flertal väldigt stora fördelar med att kunna jobba remote kommer det även en hel del nackdelar med fenomenet. Dessa berör inte minst möjligheten att bygga ett starkt team, att kommunicera bra och ha en öppen dialog, som i sin tur bidrar till att de anställda trivs och vill stanna kvar i företaget.

Det blir helt enkelt inte socialt och engagerat på samma sätt då man tappar den riktiga känslan av gemenskap, som också är så viktig. Det är faktiskt bevisat att de som jobbar remote skulle vilja komma närmre sina kollegor över nätet, men att omständigheterna försvårar det. Det har i sin tur en påverkan på trivseln och tryggheten i företaget.

Ett segment som tar en rätt hård smäll hos företag som drivs remote är just den så kallade employee engagemant – ett uttryck för hur engagerade de anställda känner sig vara i företaget. När allt sker online är det svårare att få de anställda att känna sig involverade och betydande, något som har en negativ påverkan på de anställdas engagemang.

Det finns hjälp att få

Om du bedriver ett företag som till större delen arbetar remote kan det med andra ord finnas en del svårigheter som du behöver möta, speciellt om du har många anställda. Det krävs en del kunskap och engagemang för att skapa en gemenskap, en närhet och ett socialt sammanhang mellan alla över nätet.

Däremot är detta otroligt viktigt för att din verksamhet ska lyckas och att ni tillsammans ska bli framgångsrika – anställda som inte trivs bra eller känner sig tillräckligt involverade kommer inte anstränga sig lika mycket för att prestera bra och gå det där extra steget.

Som tur är finns det hjälp att få! Med hjälp av ett företag som Effectory kan ni i verksamheten se över lösningar som skulle kunna innebära stora förbättringar vad gäller arbetssystem, arbetssätt och de anställdas trivsel.

På så sätt är det möjligt att lära sig av sina misstag för att sen utvecklas för det bättre, så att du kan visa dina anställda hur värdefulla de egentligen är. Det kommer leda till att deras engagemang ökar, som i sin tur har en positiv påverkan på såväl företagets resultat som framgång. Svårigheterna med att jobba remote kan alltså lösas.