11 Mar 2009 kl: 00:00

Sugen på att ta ledigt?

Visste du att det finns fyra anledningar för att få tjänstledigt? Kolla in dem här:  

Anledningar för att ta tjänstledigt är: – om du har blivit förälder och vill ta hand om ditt barn Du och din partner har rätt att vara ledig tills barnet är ett och ett halvt år (480 dagar med föräldrapenning). Du måste ansöka om ledighet minst två månader innan du ska vara ledig och ange hur lång tid du vill vara ledig.  

– om du ska starta egen näringsverksamhet Vill du starta eget har du rätt att vara ledig upp till 6 månader, men du får inte konkurrera med din nuvarande arbetsgivare.  

– för vård av närstående Om din sambo, förälder eller ditt syskon eller barn blir svårt sjuk har du rätt att stanna hemma för att ta hand om denne, men högst 60 dagar.  

– studier Se intervjun med Gunilla Bäcklund nedan.  

Dessutom har anställda inom vissa delar av den offentliga sektorn rätt att pröva annat arbete.  

Med tanke på att en kurs eller utbildning kan öka ditt värde på arbetsmarknaden är studieledighet en bra sak att ha koll på och utnyttja. Vi ringde upp Gunilla Bäcklund som är med i Shortcuts Expertpanel med området facklig ombudsman/förhandlare. Hon svarade på våra frågor om studieledighet och poängterar hur viktigt det är att söka studieledighet i god tid.  

När har jag rätt att ta ledigt för studier? – Studieledighetslagen gäller för alla på alla företag och är inget som behöver stå i kollektivavtalet. Du måste ha varit anställd i sammanhängande 6 månader eller totalt 12 månader de senaste 2 åren.  

Vilka anställningsformer (vikariat, projekt osv.) gäller det för? – Alla anställningsformer gäller bara du uppfyller tidsgränsen.  

Vilken utbildning/kurs får jag ta ledigt för? – Behöver inte vara studier som har med ditt arbete att göra bara kursen följer någon uppgjord kursplan.  

Hur länge får jag vara ledig? – Det finns ingen gräns bara du begär ledigt för den tiden. Du kan plugga till läkare i 6 år och ändå vara studieledig. Det du ska tänka på är att om du söker ledighet för en termin i taget har du rätt att få arbeta på sommaren till exempel. Söker du för 6 år har du ingen rätt att få arbeta om ni inte har skrivit in det och du kan inte få a-kassa heller.  

Får jag någon lön? – Nej, du får söka studielån som alla andra studenter.  

Vad måste jag göra för att få ledigt (blanketter osv.)? – Det finns ingen särskild blankett. Du kan mejla och be om det. Se till att du berättar hur länge du vill vara ledig och närifrån det gäller. Och be om att få ett skriftligt intyg på att arbetsgivaren har godkänt det.  

Jag har varit borta i 6 månader och när jag kommer tillbaka berättar de att tjänsten inte kommer att finnas kvar längre. Är detta ok? Under tiden man är studieledig ses man som en vanlig anställd. Blir det varsel under din studietid gäller det.  

Har jag rätt att avbryta mina studier? Ja, det finns ett skydd i lagen för det också. Men arbetsgivaren har rätt att låta dig vänta i 2 veckor eller i en månad om du har varit borta mer än ett år. Men sen ska du få tillbaka samma jobb med samma förmåner och löneutveckling som dina andra kollegor.  

Kan det bli problem om jag vill bli studieledig? – De kan inte neka dig att vara det, men arbetsgivaren kan skjuta upp ledigheten upp till 6 månader om du inte har sagt till 6 månader i förväg. Därför är det viktigt att söka studieledighet direkt och inte vänta tills du kommer in på utbildningen eller kursen. Dessutom ska du ange hur länge du vill vara ledig.  

Finns det positiva sidor med studieledighet för arbetsgivaren? – Ja oftast ser arbetsgivaren att du har utvecklat din kompetens, och kanske lärt dig ett mer vetenskapligt förhållningssätt. Studier är bra för man utvecklas. Dessutom kan det vara extra positivt i den här lågkonjunkturen om arbetsgivaren blir tvungen att dra ned på kostnader och är personalen studieledig får de ingen lön.