19 Feb 2010 kl: 00:00

Strukturera upp din webbplats

Olika typer av struktur

Det finns många olika typer av strukturer. Här är de tre vanligaste:

Hierarkisk – Går från det generella till det specifika i olika led. Passar väldigt bra för företag som vänder sig till flera stora målgrupper.

Kronologisk – Den är inte lämpad för webben eftersom besökaren inte har någon frihet i navigeringen. Passar bra till stegvis instruktioner eller guider.

Tematisk – Behandlar varje ämne i separata delar. Passar bra till mindre webbplatser med lite information.

Kategorisera texter

När man vet vilken typ av struktur man vill använda ska man kategorisera sina flikar. Ofta känns det svårt att komma fram till vilka ämnen och sidor som passar ihop. Som tur är finns det en väldigt enkel lösning. Skriv upp alla olika sidor som du vill ha på webbplatsen på post it-lappar. Låt 10-20 personer kategorisera de olika sidorna samt sätta namn på de olika kategorierna. Du kommer snabbt att märka att de flesta sätter lapparna i samma grupper och med samma namn.

Läkning mellan webbsidorna

För att få en bra översikt på webbplatsen brukar jag rita upp den på ett papper. Då ser jag hur det känns naturligt att gå mellan de olika webbsidorna.

Eftersom du vet vad du har för information på de olika sidorna kan du enkelt känna vad det känns naturligt att läsa vidare om. Om man har läst om t.ex. en tjänst känns det aktuellt att hitta länk till pris, kontakt och arbetssätt.

Lägg hellre in en länk för mycket än en länk för lite är ett bra motto.

Brödsmulor

På stora webbplatser med långa hierarkiska led är det bra att använda brödsmulor för att besökaren enkelt ska hitta tillbaka. Brödsmulor är länkar som visar sig i toppen på sidan. Brödsmulorna visar hur man kom till sidan man är på nu. Det är även länkar tillbaka till de tidigare sidorna. Ofta skiljs brödsmularna åt med > eller /

Stockholms Universitet använder brödsmulor (länk till www.su.se)

Skapa en struktur med enkel navigering, kategorisering, länkning och brödsmulor för att få en nöjd besökare. Glöm inte att kolla navigeringen då och då för att se vad som behöver uppdateras och kanske läggas till.