Stressad? Så kan kläderna avslöja dig!
27 Maj 2015 kl: 00:00

Stressad? Så kan kläderna avslöja dig!

Stressnivåerna på jobbet bara ökar.

Men!

Här är nästa grej inom kroppsnära IT! KTH-forskare jobbar på sensorer i kläderna som ska kunna läsa av puls, svett, hjärtfrekvens, stress och ohälsosamma arbetsställningar. Forskningen syftar till att hantera arbetsmiljöproblem i god tid – i stället för att riskera långa sjukskrivningar när symptomen på ovanstående ter sig otäcka uttryck.

Sensorerna kan göras i textil och kan därför integreras naturligt i plaggen. Dessa kompletteras med elektroniska mätgivare.

– Givarna visar vinklar och krafter på olika kroppsdelar. Förenklat är det ett sätt att titta på kroppsställningar. Man kan placera ut givarna och sensorerna i kläderna och på det sättet mycket exakt fånga både rörelser och kroppsställning, berättar Jörgen Eklund, professor och chef på enheten för ergonomi på KTH, i ett pressmeddelande.

Rena stressnivåer kan samlas in genom att låta sensorerna mäta hjärtfrekvens, blodtryck och hudens förmåga att leda ström.

Ju mer stressad man är desto mindre varierar tiden mellan enskilda hjärtslag. Följer vi en individ under en arbetsdag kan vi se vilka situationer som stressar henne eller honom. Det är dessutom inte alls säkert att man själv är medveten om att man är stressad, men genom att mäta kan man tydligt se detta. Man kan tro att man har full koll på läget, men mätningarna visar någonting helt annat. Det gäller att hitta risk- och friskfaktorer, säger Jörgen Eklund.