Stress på jobbet = dålig sömn – och vice versa
17 Apr 2015 kl: 00:00

Stress på jobbet = dålig sömn – och vice versa

Stress och alltför intensiva arbetsdagar kan bidra till dålig nattsömn, medan en god sömn kan förbättra arbetsdagarna. Ser ni den onda cirkeln? Det gör i alla fall forskare vid Stockholms universitet och Karolinska institutet, som visar att det finns ett samband mellan hög belastning på jobbet och sömnstörningar.

Sömnforskaren: Du jetlaggar dig själv – varje helg.

Störd sömn ökar stress och känslomässig reaktivitet, heter det. Studien har pågått i flera år, och personer med hög arbetsbelastning 2008 kunde berätta om sömnproblem två år senare. Tittar vi åt andra hållet, kunde de som 2008 uppgav att de hade sömnproblem, två år senare märka av stress och en lägre grad av kontroll på arbetsplatsen.

– Effekten av sömnproblem till följd av stress betonar vikten av god sömn för att fungera i vardagen och eftersom sömnproblem är vanliga i den industrialiserade världen måste vi veta hur vi kan hindra problemen mest effektivt, säger Torbjörn Åkerstedt, professor vid Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet och Karolinska Institutet, i ett pressmeddelande.