1 Mar 2008 kl: 00:00

Strålande tider för akademiker

I slutet av sommaren var 20 661 akademiker mellan 25 och 34 år utan jobb. Ytterligare 3999 personer fördrev dagarna med så kallade arbetsmarknadsåtgärder. Inte så kul. Men nu vänder det. Prognosmakaren Hans Thydén på Ams säger att vändningen ännu inte syns i Ams statistik, men han är ändå övertygad om att arbetsmarknadsutvecklingen för unga akademiker är på rätt väg.

– De intervjuer vi gör tyder på att arbetslösheten håller på att sjunka för akademiker.

Folk som inte sökt arbete tidigare ger sig nu ut på arbetsmarknaden. Färdigutbildade, som läst extra i väntan på en bättre arbetsmarknad, börjar hitta arbete. Det gör att utbudet av arbetstagare är större än tidigare vilket kan vara en av förklaringarna till att förändringarna ännu inte syns i statistiken. På Konjunkturinstitutet drar man

samma positiva slutsatser som på Ams. De förutspår 150 000 nya jobb mellan 2005 och 2008. BNP ökar ordentligt varje år och ohälsotalen och arbetslösheten minskar också, enligt Konjunkturinstitutet. Man tror även på bättre tider på bättre tider för unga människor med akademisk utbildning. Arbetslöshet börjar med att man inte rekryterar folk och det drabbar människor med liten arbetslivserfarenhet värst. Men när konjunkturen blir bättre så förbättras den snabbare för den här gruppen. Samma sak gäller för människor som är födda utomlands, säger Göran Zettergren, enhetschef på Konjunkturinstitutet.

Historien är dock svart. Akademikerarbetslösheten ökade svagt under nittiotalet för att rusa i höjden efter att it-bubblan brast. 2004 hade var fjärde arbetslös person en högskoleutbildning i bagaget. I början på nittiotalet var inte ens var tionde arbetslös person högskoleutbildad. Göran Zettergren tror dock inte att den tiden kommer tillbaka.

– Förut fanns en kontinuerlig brist på akademiker, som inte längre finns. Nu är det inte

längre så att akademiker kommer klara sig så mycket bättre än andra. Det här är ett permanent skifte.

Enligt Ams analyser har framförallt personer med teknisk utbildning upplevt en förbättrad arbetsmarknad under de senaste åren medan personer med humanistisk eller samhällsvetenskaplig utbildning fortfarande har svårt att hitta arbete.

– Tyvärr kommer de även att få uppleva en kärv arbetsmarknad i framtiden, säger Hans Thydén. Att den svenska konjunkturen är på väg uppåt råder det inga tvivel om. Konjunkturinstitutet, Riksbanken och Ams är överens om att de närmaste årens ekonomiska utveckling kommer att vara stark. Samtidigt har diskussionernas vågor gått höga om så kallad ”jobbless growth”, att ekonomin går bra men arbetslösheten biter sig fast. Men på det tror inte Hans Thydén och hans kollegor på Ams. I alla fall inte när det gäller unga akademiker. Han menar att det framförallt är inom industrin som teknikutvecklingen gjort att färre människor kan uträtta mer och att det därför inte behövs rekryteras ny personal.

– Erfarenheten säger att suget efter högutbildade ökar i konjunktur. Produktiviteten, datorer och robotar, gör att man inte behöver lika mycket folk inom till exempel industrin.

Tjänstemän kan vara svåra att ersätta på samma sätt. Så är du ingenjör i byggsvängen, läkare eller sjuksköterska rycker arbetsgivarna förmodligen redan i dig. Bor du dessutom i en storstad eller någon av de större universitetsstäderna är det bara att gratulera. Akademikerjobben är tillbaka.