10 Maj 2012 kl: 00:00

”Största utmaningen är att leda i förändring”

« Gå till Framtidens kvinnliga ledare plats 26-30

 

Hoppa till:
Alexandra Callegari
Anna Henriksson
Anna Nordström
Arletka Skurczynska
Caroline Willaume

 

ALEXANDRA CALLEGARI, 34 år, head of business and HR, Eon Sverige

1. Vilken är din största utmaning som chef?
Min största utmaning som ledare är att leda och motivera människor i förändring. Omställningen till förnybar energi pågår. Eon har satt en tydlig strategi med fokus på ren energi och bättre energilösningar vilket även får en konsekvens för mitt arbete inom HR där fokus ligger på att stötta chefer och medarbetare i deras förändringsarbete.

2. Vad är du mest stolt över under året som gått?
Att lyckas hålla fokus och siktet framåt även under ibland tufft förändringsarbete och motivera människor som påverkas såväl positivt som negativt av förändringsarbetet.

3. Vad gör du om tio år?

Jag hoppas att få förmånen att fortsätta växa och utmanas i ledarskapsrollen, gärna fortsättningsvis i en organisation med stort samhällsansvar eller i en ideell verksamhet. Oavsett vilket är det viktigt att jag känner att jag går till jobbet varje dag för att göra skillnad!

ANNA HENRIKSSON, 31 år, inköpschef, Addici

1. Vilken är din största utmaning som chef?
Att prioritera. Både bland mina egna uppgifter men också genom att stötta mina medarbetare i sina prioriteringar. Som chef för en stödfunktion får jag många olika önskemål. Då är det viktigt att prioritera rätt, att säkerställa att vi lägger vår tid där det gör mest nytta för kund, även om det innebär att vissa kan bli besvikna. Sedan är det såklart viktigt att också coacha och engagera mina medarbetare, att få dem att utnyttja sin potential och att de jobbar mot mina och företagets mål och visioner.

2. Vad är du mest stolt över under året som gått?

Jag är riktigt stolt över att jag, tillsammans med mina medarbetare, har kunnat kommunicera och visa kunderna värdet av vårt arbete. Jag är även stolt över att vi lyckades leverera ett, vad vi trodde omöjligt, mål. Min arbetsgrupp var relativt ny, delvis med personer som var helt nya inom inköp men också nya för sina inköpsområden och FM-branschen. Jag är riktigt stolt över hur väl vi har lyckats bli ett bra fungerande team.  Vi har levererat extremt bra resultat samtidigt som alla i gruppen har utvecklas i linje med egna målsättningar och mina förväntningar; att de skulle utvecklas till bra inköpare med en djup spetskompetens.

3. Vad gör du om tio år?

Om tio år kombinerar jag en ledarroll med att hålla föredrag för att engagera och inspirera andra. Redan nu har jag börjat hålla några föredrag inom just inköp och förvånas över hur kul jag tycker att det är. Sedan trivs jag fantastiskt bra med att jobba i en chefsposition, att få möjlighet att vara med och påverka och utveckla andra människor att nå sin fulla potential, det är både utmanande och väldigt givande. I dag jobbar jag i ett nordiskt företag, men jag är nyfiken på en mer internationell arena. Att jobba som chef, i ett internationellt företag, med fokus på att driva en utmanande förändring och där resultatet av mitt arbete blir uppmärksammat, är en roll jag kan se framför mig.

 

ANNA NORDSTRÖM, 32 år, country manager/handelssekreterare Tyskland, Exportrådet

1. Vilken är din största utmaning som chef?

Min största utmaning som chef är att förhålla mig till min självbild och den bild som andra människor får av mig vid första anblick, det vill säga att jag måste överbrygga de fördomar man har om hur en chef ska se ut.

2. Vad är du mest stolt över under året som gått?
Just nu är jag väldigt stolt över att jag i egenskap av ledare kan vara med och stödja utvecklingen av mina duktiga kollegor. Det är alltid roligt att sätta upp mål, i detta fall att påverka kollegornas utveckling, och att se deras framsteg mot målet.

3. Vad gör du om tio år?
Om tio år är jag professionellt i en ledande befattning eller har grundat eget bolag. Jag tror att jag kommer att ha studerat ytterligare, kanske doktorerat, och att jag är aktiv i olika organisationer. Vad gäller det personliga är jag i ett förhållande och har förhoppningsvis barn. Troligtvis lever jag i en stad med närhet till hav, förmodligen i Europa.

 

 

ARLETKA SKURCZYNSKA, 33 år, Nodic marketing director personal care, Unilever

1. Vilken är din största utmaning som chef?

Att säkerställa ett starkt ledarskap över landsgränser och skapa ännu bättre förutsättningar så att mitt team och hela företagsorganisationen snabbt kan anpassa sig till förändringar. Jag har mitt team utspritt över Norden och lägger stor vikt vid att skapa förutsättningar för dem att prestera sitt yttersta, och samtidigt skapa en stark teamkänsla. Alla har en otroligt viktig roll i att driva sina ansvarsområden och att våga ta kalkylerade risker för att ta oss framåt.

2. Vad är du mest stolt över under året som gått?

Under året har jag arbetat aktivt med att få mina nordiska seniora brand managers att se sig själva som företagsledare över sina ansvarsområden (som storleksmässigt kan liknas vid ett mindre bolag i Sverige). Detta för att öka engagemanget, inspirera dem att springa den extra milen, ta ansvar för varje enskild krona spenderad, och känna stolthet över sina framgångar (stora som små). Jag kan i dag lämna över ansvaret för min tjänst till många utav mina teammedlemmar och känna mig väldigt lugn − och inspirerad.

3. Vad gör du om tio år?

Jag sitter i en bolagsledande position, med fortsatt närhet till det operativa och affären. Har ett team under mig samt arbetar i en bransch som karaktäriseras av högt tempo, passionerade människor och hög förändringstakt. Jag sitter även med i en styrelse. Min tjänst karaktäriseras även av hög flexibilitet − jag har friheten att välja min ”fysiska” arbetsplats utifrån det som skapar inspiration och ger maximal energi och resultat (inte nödvändigtvis bakom skrivbordet på kontoret).

CAROLINE WILLAUME, 31 år, sales and marketing manager, Sembo

1. Vilken är din största utmaning som chef?
Att leda en organisation i förändring och driva varje enskild avdelning med prioritet på försäljning. I en konkurrenskraftig bransch är det viktigt att alla delar av verksamheten har fokus på försäljning, oavsett om man jobbar med reklam/marknadsföring, på kundtjänst eller med just försäljning. Att förmedla vikten av att varje liten extra insats kan göra stor skillnad och avgöra vårt resultat.

2. Vad är du mest stolt över under året som gått?

Jag har varit med om att förvärva ett företag som är dubbelt så stort som Sembo och genom det medverkat i skapandet av Stena line travel group. Detta innebar att jag fick ta över ansvaret för varumärket Sembo och bygga upp en ny organisation. Att ta fram kompetensen hos varje enskild medarbetare och hitta de roller som passar dem bäst.

3. Vad gör du om tio år?

Jag jobbar kanske inom en annan bransch, gärna inom en entreprenörsdriven firma, möjligen har jag varit delaktig i att etablera en ny verksamhet, kanske också tagit nästa kliv och blivit ansvarig för ett helt bolag. Det är hursomhelst mina ambitioner som jag önskar uppfylla. Produkten jag marknadsför och säljer har alltid spelat en mindre roll för mig, företagskulturen och själva drivet att nå uppsatta mål är vad som sporrar mig!

 

» Här är 5 andra kvinnor att inspireras av

 

LÄS MER:

» Läs mer om listan Framtidens kvinnliga ledare 2012

» Se Topplistan med Framtidens kvinnliga ledare 2012, plats 1-30

» Se Heta listan med Framtidens kvinnliga ledare 2012, plats 31-50

» Se Varma listan med Framtidens kvinnliga ledare 2012, plats 51-75

 

 

 

I samarbete med våra kunder och partners

Insights:

Här är företaget som formar morgondagens kvinnliga ledare

 

SKANDIA:
”Vi är lite vassare än andra” Hanna Jacobsson, på Varma listan över Framtidens kvinnliga ledare, vet att glädje och inspiration för teamet framåt. Och ger resultat

» Här är hennes bästa tips till unga i karriären