Storasyskon har större chans att bli chef
9 Apr 2019 kl: 00:00

Storasyskon har större chans att bli chef

Det finns många faktorer som avgör vad vi jobbar med och hur vi är som personer. IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, har studerat en av dessa: syskonroller. Här är vad de kom fram till.

via GIPHY

Förstfödd har bättre chefchans 

Storasyskon har bättre social förmåga, större uthållighet, initiativförmåga, social mognad och känslomässig stabilitet. Därför klarar de sig också bättre på arbetsmarknaden – och har större chans att bli chef. Ungefär 20 procent större chans jämfört med syskon nummer tre, för att vara exakt.

Egenföretagande småsyskon

Småsyskon, däremot, driver oftare eget företag.

– Vi kan inte avgöra om det beror på att småsyskon är mer riskbenägna och kreativa eller att de har svårare att hitta jobb. Men vi finner samtidigt att småsystrar i större utsträckning än storasystrar har kreativa jobb, säger Björn Öckert, en av rapportförfattarna, i ett pressmeddelande.

Lägger mindre tid på läxor

Vad beror då den förstföddes sociala förmåga på? Enbart miljöfaktorer, menar studien. De har specialstuderat familjer som förlorat eller adopterat bort ett barn, och på så vis skiljt på sociala och biologiska faktorer.

Föräldrar har nämligen en tendens att engagera sig mer i storasyskon jämfört med de yngre. Småsyskon lägger mindre tid på att läsa läxor exempelvis.

Med det sagt – det är ändå du som i slutändan väljer om du vill vara boss eller inte. Glöm inte det.