Stora innovationer och ambitiösa satsningar på SCA
24 Apr 2017 kl: 00:00

Stora innovationer och ambitiösa satsningar på SCA

Att få möjlighet att kombinera intresset för natur med tekniska innovationer kanske låter motsägelsefullt, men inom SCA är det en förutsättning för att lyckas nå bolagets högt ställda mål: att utveckla, tillverka, marknadsföra och sälja högförädlade hygien- och skogsindustriprodukter. Bland produkterna finns regionalt och globalt ledande varumärken som TENA inkontinensskydd och Libero barnblöjor, samt skogsindustriprodukter såsom tryckpapper, biobränsle och grön el i världsklass.

Möjligheter till utveckling

SCA har försäljning i cirka 150 länder, men rötterna finns i de svenska skogarna. En av hemligheterna bakom SCAs enorma framgångar är kompetensutveckling och en stark tilltro till sina medarbetare. Wilhelm Nordmark är nyanställd på SCA som underhållsingenjör på Ortvikens pappersbruk utanför Sundsvall. Arbetet är flexibelt och innebär allt ifrån metodutveckling till avhjälpande och förebyggande underhåll av brukets maskiner som ansvarar för produktionen av tryckpapper, rökgaskondensering och den nyaste investeringen där man tar fram mekanisk pappersmassa. Redan under sin första kontakt med SCA förstod Wilhelm vilka möjligheter till utveckling som fanns på företaget, berättar han.

– Som ingenjör blev jag väldigt imponerad av den höga tekniknivån, men även företagskulturen tilltalade mig. Den positiva andan med driv och engagemang var något jag upplevde som väldigt inspirerande, säger Wilhelm.

”SCA uppmuntrar egna initiativ.”

Early Career Program

På SCA strävar man efter att alla medarbetare ska nå sin fulla potential. Det 2 år långa Early Career Program riktar sig till unga, nytänkande ingenjörer, ekonomer, personalvetare och kommunikatörer med ett par års erfarenhet som ges chansen att få en intressant roll inom sitt yrkesområde. I programmet ingår även personlig utveckling och karriärcoachning där deltagarna aktivt förväntas driva sin egen utveckling framåt. Programmet syftar till att ge en förståelse för SCAs olika verksamheter samt ett gedigt internt nätverk.

– Jag såg det som en unik möjlighet till att få en bra start i företaget, där jag ges chansen att utvecklas både på ett personligt och professionellt plan. SCA uppmuntrar egna initiativ i väldigt hög utsträckning, och medarbetarnas engagemang är en del av företagets framgång, berättar Wilhelm.

Satsar på hållbarhet

SCAs storlek innebär många fördelar, bland annat att det finns resurser för de tekniska nyheter som efterfrågas och att de befintliga anläggningarna ständigt förbättras. Här finns stöd och möjlighet för stora innovationer och ambitiösa satsningar.

– För mig kändes det viktigt att välja en arbetsgivare som har ett långsiktigt perspektiv och som satsar på hållbar utveckling. SCA har som mål att minska koldioxidutsläppen, tredubbla produktionen av skogsbaserade biobränslen och öka tillgången på vindkraft. En framtid där man är med och förbättrar världen är nog vad alla drömmer om, säger Wilhelm.

Sverige_UA_2017_7