10 Jun 2014 kl: 00:00

Stor frihet på Finansinspektionen

Martin Noréus har under sin karriär både arbetat på Riksbanken, som bankanalytiker i Stockholm och London samt som rådgivare på SEB:s vd-stab. Så 2009 vände han åter kosan mot myndighetssfären när han erbjöds att bli chef för Finansinspektionens storbankstillsyn. Efter sin andra föräldraledighet fick han chansen att verkligen kliva utanför sin bekvämlighetszon som chef för Finansinspektionens verksamhetsområde Försäkring och Fond.

En spännande resa, vad lockade dig till Finansinspektionen?
– När jag kom hit 2009 befann vi oss mitt i den ekonomiska härdsmältan och bankvärlden låg på defensiven, medan myndighetssidan gick på offensiven för att försöka lösa krisen. Som nationalekonom är det en spännande intellektuell utmaning och en chans att påverka samhället och finanssektorns framtid.

Hur ser utvecklingsmöjligheterna ut hos er?
– Finansinspektionens uppgift är att utforma regler, utfärda tillstånd och kontrollera att svenska finansiella företag håller sig till de regleringar som finns. Vi arbetar mycket internationellt både på EU-nivå och globalt för att bidra till att forma de finansiella regelverken. Trots vårt ”tunga” uppdrag är vi relativt få, omkring 300 medarbetare. Det gör att du snabbt kommer in i intressanta, strategiska frågeställningar och får fantastiska möjligheter att fördjupa dig inom många olika områden. Här är det ofta inte många steg mellan utredare och generaldirektör.

Vad anser du vara den stora utmaningen för dagens ledare?
– Jag kan tänka mig att jämfört med för 20–30 år sedan så måste du i dag ha en betydligt högre social kompetens. En ledare som är kompetent men kantig beskylls gärna för att vara tråkig. Det är en balansgång, för karisman får inte betyda allt – en chef som inte har de kunskaper som krävs kommer varken att kunna fatta rätt beslut eller respekteras av sina medarbetare. Jag tror inte på micro-management, du måste lita på dina medarbetare och det underlag de levererar. Själv ställer jag tydliga krav men ger mina medarbetare stor frihet på vägen mot målet.