1 Mar 2008 kl: 00:00

Stoppa designtjuvarna!

Det räcker inte att kläcka en bra produktidé. Den som missar att skydda sin design tvingas i många fall se på när marknaden översvämmas av billigare kopior.

– Har du inte designskydd är du praktiskt taget rättslös, du kan inte hävda din rätt om konkurrenter kopierar din design, säger Asko Annala, sektionsjurist på Patentoch registreringsverket (PRV).

Han blir dagligen kontaktad av personer som upptäckt att deras design kopierats och nu står utan skydd.

– Det här är ett stort problem. Många designers verkar inte vara medvetna om möjligheten till mönsterskydd, ett annat namn för designskydd, säger Asko Annala.

Många litar i stället till upphovsrätten, men där är det mycket svårare att få rätt. Då krävs det att produkten är originell och ”har en viss verkshöjd”. Verkshöjdskravet uppfylls oftast när det anses osannolikt att två personer oberoende av varandra skulle skapa identiska verk. Sådana krav finns inte för designskyddet. Alla som har skapat en produkt som inte funnits på marknaden tidigare kan ansöka om att få den skyddad.

– Designregistrering i en klass kostar ett par tusenlappar och är giltig i fem år. Men det är viktigt att komma ihåg att PRV inte gör någon prövning av om designen funnits tidigare, det måste man kontrollera själv, säger Asko Annala. Om designen redan finnas blir skyddet nämligen ogiltigt, därför är det viktigt att ha koll på vad som händer i ens egen bransch.

När en design har funnits i 25 år finns det dock inte längre några möjligheter att skydda den.

– En produkt som dalahästen omfattas naturligtvis inte av mönsterskyddet, dels är den för gammal, dels vet man inte vem upphovsmannen är.

Vad gör man då om man upptäcker att någon trots allt har stulit ens design?

– Det första man ska göra är att kontakta en advokat. Sedan bör man tillsammans kontakta den skyldige och be personen att sluta med sin verksamhet. Det är väldigt få fall som går till domstol, de flesta parter gör upp i godo, säger Asko Annala.