Starta egen webshop: 4 viktiga råd
25 Mar 2020 kl: 00:00

Starta egen webshop: 4 viktiga råd

Att starta en egen webshop blir allt vanligare i Sverige bland både etablerade företag såväl som entreprenörer och startups. Men hur gör man för att börja sälja på nätet och vad behöver man tänka på för att göra det så enkelt och billigt som möjligt?

I det här inlägget går vi igenom några av de absolut viktigaste tipsen för den som på egen hand vill starta en webbutik. Ett av de vanligaste misstagen är att utgå från att det finns ett system för e-handel som passar alla behov. Begreppet “One size fits all” är inte applicerbart inom e-handeln.  

“Ett vanligt misstag är att utgå från – One size fits all..”

För att på bästa vis lyckas med att sälja produkter online bör du därför i ett tidigt skede börja med att skapa en affärsplan. Din affärsmodell, budget och strategi m.m. är nämligen avgörande för vilket system som är bäst för just ditt företag och måste därför definieras innan du börjar bygga din webbutik.

Väletablerade företag som redan har befintliga system för Ekonomi, BI, ERP, logistik, HR etc. Bör söka extern konsultation för att på bästa vis definiera och matcha behov mot e-handelssystem på marknaden.

För startups och enskilda entreprenörer däremot, är det betydligt enklare. Genom att göra smarta val från början kan du skapa förutsättningar för att bygga en webbutik som ger dig bra funktionsstöd även längre fram när din verksamhet växer och då nya behov uppstår.

På Webshopsguiden.se kan du läsa mer om tips och råd för hur du startar en webbshop

 

1. Definiera din affärsidé och skapa en affärsplan

Du kanske har en affärsidé som är mer eller mindre glasklar? Ett vanligt misstag är att då tro att man inte behöver en affärsplan. 

En affärsplan behöver inte vara särskild komplicerad. Det kan räcka med att definiera de absolut viktigaste delarna av affärsidén i en en färdig mall. Det finns flera gratismallar du kan använda dig av. Varav exempelvis Vismas mall är både enkel och kortfattad. Några av de viktigaste delarna att ha med i affärsplanen är:

  • Affärsidé (Hur ska du lyckas och vad ska du tillföra?) 
  • Marknad och kunder (Var och för vem?)
  • Konkurrenter (Vad finns redan på marknaden?)  
  • Sourcing/logistik (Priser, lagerhållning, ledtider, leverantörer)
  • Marknadsföring och försäljning (Hur ska dina kunder hitta din webbutik, produkter och tjänster?)
  • Budget (Eget kapital, lån, crowdfunding, bidrag, utgifter, break even, tid.)


2. Revidera, omformulera eller förkasta

När affärsplanen börjar ta form är det inte ovanligt att olika delar av affärsidén behöver revideras eller omformuleras. Affärsplanen bör vara ett levande dokument som du och andra intressenter kan använda under olika faser i ditt företags livscykel. 

Avser du exempelvis att söka bidrag, lån eller annat ekonomiskt stöd för att starta ett eget företag. Då krävs det vanligen att externa parter och intressenter får tillgång till affärsplanen i fråga. Inte sällan ställs då även specifika krav på formalia och information som ska finnas med i din affärsplan. På arbetsförmedlingens hemsida kan du läsa mer om vad som krävs för att beviljas ekonomiskt stöd.  

I samband med att en affärsplan upprättas kan det leda till att den som upprättar planen bestämmer sig för att ompröva hela den ursprungliga affärsidén. Affärsplanen syftar till att åskådliggöra olika potentiella problem. I vissa fall kan affärsidéen visa sig vara sämre än vad man hade trott då man började. En konsekvens kan då bli att man bestämmer sig för att inte förverkliga idén.

 

3. Bygg din webshop med en välkänd plattform

Förutsatt att du väljer att förverkliga din affärsidé så är nästa steg att du ska välja en plattform för att bygga din webbshop. Det finns flera olika e-handelsplattformar att välja av. En tumregel är att bygga din e-butik med en internationellt erkänd plattform som är väl anpassad för den svenska marknaden. 

Det finns även flera svenskutvecklade system på marknaden att välja av. Problemet med flera av dessa system är att de vanligen inte ger lika bra förutsättningar för att expandera på nya marknader. 

Det kan vara så att denna typ av e-handelsplattformar helt enkelt inte har befintliga kunder på den marknad du vill expandera till och därav inte kan erbjuda dig samma uppsättning av systemstöd som de plattformar som är internationellt väletablerade. 

Vanliga brister hos svenskutvecklade e-handelstjänster kan exempelvis vara:
Begränsat utbud av betallösningar. (Kunder på olika marknader använder olika typer av betaltjänster. I Sverige är exempelvis betalning via Swish, Klarna, och faktura populära tjänster.) Andra vanligt förekommande begränsningar är exempelvis stöd för språk, valuta och integrationer mot tjänster som används på andra marknader än den svenska.

Har du för avsikt att eventuellt expandera till nya marknader längre fram i tiden, då har du bättre förutsättningar om du från början byggt din webshop med en internationellt erkänd plattform.

 

4. Vad är bäst för Sverige? Shopify, Wix eller WooCommerce?

Det finns ingen plattform som är bäst för alla affärsmodeller. Det finns många faktorer att beakta vid val av plattform varav vissa faktorer väger tyngre för vissa än för andra; vilket i sin tur påverkar utfallet för val av plattform. Några viktiga parametrar att sätta sig in i vid val av system är följande:

Pris: (Se även till att du sätter dig in i eventuella kostnader som kan tillkomma utöver pris för bastjänsten i fråga. Det kan handla om: transaktionskostnader, kostnad för applikationer, teman och domän etc.)
Referenser: Säkerställ att plattformen du vill använda redan är populär bland andra framgångsrika e-handlare på din marknad)
Funktioner:  Se till att det finns ett stort utbud av appar och funktioner.
Testperiod eller garanti: Finns det möjlighet att testa systemet gratis alternativt att avsluta prenumerationen om du inte är nöjd?

Det finns flera internationellt väletablerade e handelsplattformar att välja av. Av de internationella plattformar som vunnit stora marknadsandelar på den svenska marknaden hör: Shopify, Wix och WooCommerce.

Shopify Sverige

Shopify är en kanadensisk plattform som idag används av hundratusentals e-handlare i mer än 170 länder runt om i världen. Shopify växer även i popularitet på den svenska marknaden och erbjuder idag sina användare integrationer mot flera populära svenskutvecklade applikationer. (Klarna, Mondido, Swish mm). 

Shopify är en helhetslösning vilket innebär att du som användare får tillgång till allt du behöver för att bygga din webshop på ett och samma ställe (domän, webbhotell, appar, teman etc.) Shopifys användarvänlighet är i topp. Plattformen anses dessutom vara väldigt skalbar vilket innebär att plattformen även passar för större och mer komplexa e-handelsföretag. Läs mer om Shopify för Sverige här.


Wix

Wix är en världsledande plattform som är något billigare än Shopify. Wix har ett bredare tjänsteutbud än många andra plattformar på marknaden och passar typiskt användare som vill bygga en hemsida eller blogg med en integrerad webbutik. Wix har bra priser och kan även testas gratis. Plattformen har bra stöd för den svenska marknaden och ger även bra förutsättningar för den som vill expandera på nya marknader.


WooCommerce 

WooCommerce är en av världens främsta plattformar inom s.k. “Open source” (öppen källkod). Plattformen är helt gratis att använda men kräver att användare besitter vissa tekniska kunskaper. 

WooCommerce ger användare högre grad av frihet (än Shopify och Wix) och uppskattas därför vanligen av mer komplexa företag med behov av egenutvecklade lösningar. WooCommerce kan laddas ned kostnadsfritt och installeras med exempelvis WordPress. Kostnad för webbhotell, tema och appar tillkommer.

Att bygga en webbshop med WooCommerce tar vanligen längre tid än med en helhetslösning (exempelvis Wix eller Shopify).