Starkt engagemang och bred kunskap på 1 365 meters djup
21 Nov 2016 kl: 00:00

Starkt engagemang och bred kunskap på 1 365 meters djup

Carina Martinsson uppskattar speciellt mötet med andra människor och möjligheten att få arbeta lösningsorienterat. I hennes roll får hon utveckla personal och arbeta framåt med karriär-planering och rekrytering för den högteknologiska gruv- och mineralkoncernen, LKAB. Som en del i arbetet med employer branding inom LKAB arbetar Carina bland annat med att informera om koncernen och inspirera studenter och gymnasieelever till en yrkeskarriär hos dem. Ett annat fokusområde för LKAB är att arbeta med hållbarhet där en viktig fråga är mångfald.

– Mångfald och jämställdhet har vi jobbat intensivt med i många år. För oss är det viktigt att öka antalet kvinnor, men också att ha medarbetare med olika bakgrund. Vi tror att det är viktigt att få en blandning av människor, att det skapar ett bättre innovationsklimat och ökad trivsel, säger Carina.

Vad tror du att många inte känner till om er?

– Många kanske tror att det bara är en gruva med tungt kroppsarbete – men vi jobbar med forskning i framkant.

Vi har allt från filmsalar och museum till kontor och verkstäder under jord och har närmare 600–700 anställda som jobbar under jord i Kiruna, och i Malm-berget arbetar nästan lika många. Vi har logistik-verksamhet och ansvarar för tågtrafik lastad med vår malm. Det är en bred verksamhet från gruvorna i Malmfälten till våra hamnar i Luleå och Narvik. Vi har även en internationell verksamhet med cirka 500 personer i bland annat Europa, Kina, Shanghai, USA, Hong Kong och verksamhet i Holland, Finland och Norge.

Vad söker ni hos ny personal?

– Nya tankar och idéer är mycket välkommet och det är vi beroende av. Vi arbetar ständigt med hållbarhet och hur vi kan förbättra processer och göra dem effektiva, det är en stor del av vår framgång. För oss är det viktigt att hitta personal som är ansvarstagande, engagerade och nytänkande. Vi behöver bland annat rekrytera specialister inom metallurgi, mineralogi och geologi. Men vi är också i behov av olika typer av ingenjörer inom till exempel berg och maskin samt mekaniker och bergarbetare.

På vilket sätt sticker ni ut?

– LKAB är ett högteknologiskt företag med forskning i framkant och våra anställda har ett starkt innovationsdriv. Här finns det stora karriärmöjligheter för de anställda – det finns många olika jobb inom både forskning och produktion och många möjligheter. På LKAB arbetar vi med världens två största underjordsgruvor för järnmalmsbrytning och ofta finns inga färdiga lösningar gällande nya produktionsutmaningar.