10 Jun 2014 kl: 00:00

Stark utveckling hos Outokumpu

Han började på Outokumpu direkt efter examen, då som forskningsingenjör inom svetsning och legeringsutveckling. I dag är Alexander Thulin ansvarig för avdelningen Metallfysik på Outokumpus forskningscenter i Avesta.

Vad lockade dig till Outokumpu?
– Jag pluggade internationell materialteknik i Luleå, sommarjobbade på det lokala järnverket och riktade in mig mot stål i slutet av studietiden. I samma veva som jag började här för fem år sedan planerade Outokumpu en stor investering på drygt fem miljarder kronor och det kändes spännande att kliva in i ett företag med stark framtidstro. Finanskrisen slog dock till och investeringarna lades på is. Fem år och många effektiviseringsprogram senare börjar vi se ljuset igen. Outokumpu gjorde nyligen en jätteaffär i förvärvet av Inoxum, en tidigare konkurrent och jag är stolt över den ­offensiva inställning företagsledningen har. Jag blev avdelningschef nu i våras och det känns väldigt kul att trots den konjunktur som varit, kunna ligga i framkant och pressa de tekniska barriärerna framåt.
 
Berätta om ditt jobb!
– På forskningsavdelningen arbetar vi med de rostfria stålens kemiska sammansättningar, svetsegenskaper och mikrostrukturer: Vi utforskar små partiklar med elektronmikroskop och räknar teoretiskt på vad ett starkare och mer korrosionsbeständigt stål skulle kunna innehålla. Därefter smälter och bearbetar vi stålet för att sedan prova bland annat korrosionsmotstånd och hållfasthet. I princip kan man säga att vi har ett järnverk i labbskala. Det är en fantastiskt kreativ miljö och mitt jobb är att hålla samman gruppen så att vi kan dra nytta av varandras erfarenheter och idéer för att skapa innovation i världsklass.

Vad kan man förvänta sig om man kommer som ny till er?
– Stål är ett oslagbart material, och det är en häftig känsla att se våra färdiga produkter i bruk ute i industrin. Just i dag har vi faktiskt lansering av två nya formbara och höghållfasta stålsorter. Vi jobbar i den tekniska framkanten och det du kan vänta dig som ny är en brant utvecklingskurva! Här finns möjligheten att lära av kunniga och engagerade kollegor. Vi har en skön stämning och ett öppet klimat som ger dig möjligheten att komma med egna idéer och vara med att bidra redan från dag ett.

Hur ser utvecklingsmöjligheterna ut på Outokumpu?
– Med mer än 16 000 medarbetare världen över är vi en global aktör och Outokumpu uppmuntrar medarbetare att prova sina vingar utomlands. Här inom Forskning- och utvecklingsorganisationen kan man lägga en bra rostfri grund för att sedan växa in i en specialistroll, eller som jag, slå sig in på ledarspåret. Man kan också gå vidare mot en tjänst inom vår marknadsorganisation eller produktion. Möjligheterna är många för den som vill och kan. Vi har också bra förmåner men framför allt ger vi ansvar och utmanar de som vill utmanas. Det kan vi göra tack vare ledare som kan coacha sina medarbetare till att nå sin fulla potential.