26 Jan 2010 kl: 00:00

Stämmer myten, chefen?

Gunilla Arhén är vd för, och grundare av, Ruter Dam. Hon har dessutom skrivit boken Karriär.

1. Det går inte att jobba lagom som chef.

Tveksamt. Här är det svårt att säga ja eller nej. Ju högre chef du är, desto större ansvar har du – och det slutar inte för att du inte är på jobbet. Men det är också ditt ansvar att återhämta kraften, annars håller du inte.

2. En bra chef är alltid tillgänglig.

Fel. Visst är det viktigt att finnas för medarbetarna – vid rätt tillfälle. Men det är lätt att du blir utbränd om du hela tiden är tillgänglig.

3. Att vara chef och kompis med sina medarbetare går inte ihop.

Rätt. Att vara chef är en roll, att vara medarbetare en annan. I de olika rollerna kan man ha en bra social relation, men i allmänhet komplicerar det om man är kompis utanför jobbet. Man kan få olika hållhakar på varandra, framför allt på chefen.

 

Birgitta Ahltorp är konsult och psykolog med mångårig erfarenhet av ledarutveckling.

1. Det går inte att jobba lagom mycket som chef.

Fel. Det går, om man med lagom menar välplanerat och enligt mottot ”don’t work harder, work smarter”. En växande skara småbarnsföräldrar i chefsrollen visar ju att det faktiskt går att hålla vardagspusslet flytande. Rätt om man med ”lagom” menar lagom engagemang. Man måste kunna ge järnet i ett chefsjobb.

2. En bra chef är alltid tillgänglig.

Fel. En bra chef ser till att delegera och skapa självgående medarbetare.

3. Att vara chef och kompis med sina medarbetare går inte ihop.

Rätt. Det är något som alla chefer som blivit internrekryterade förr eller senare får känna på.

 

Anders Kinding är ledarskapskonsult och författare. Hans senaste bok heter Ung & chef.

1. Det går inte att jobba lagom som chef.

Fel. Alla som känner ett stort engagemang riskerar att jobba för mycket. Det krävs att du har gjort klart för dig vilka arbetsuppgifter som ligger på dig och vilka som ligger på dina medarbetare.

2. En bra chef är alltid tillgänglig.

Fel. Medarbetare som förstår vad som ska göras behöver inte ha chefen tillgänglig jämt. När du är offline löser medarbetarna sina arbetsuppgifter och eventuella problem själva, vilket är bra för deras utveckling.

3. Att vara chef och kompis med sina medarbetare går inte ihop.

Rätt. Det är två helt olika roller. Problemet med att vara kompis, nära vän eller gift/sambo/partner med någon av dina medarbetare är att hon/han ”smittas” av ditt chefskap och blir en udda person i arbetsgruppen.

 

Niklas Frisk är vd på Alcro-Beckers sedan årsskiftet. Han har nio års chefserfarenhet

1. Det går inte att jobba lagom som chef.

Fel. Jag tror att man i det långa loppet måste jobba lagom som chef. De första tre till sex månaderna är det rimligt att ha en onormal arbetsbelastning, men sedan måste man strukturera upp arbetet och delegera.

2. En bra chef är alltid tillgänglig.

Rätt och fel. Man ska inte alltid behöva vara tillgänglig, man ska ha byggt ett sådant system att det fungerar ändå. Samtidigt finns det ett önskat läge och ett faktiskt läge. Man behöver kanske inte vara tillgänglig på minuten, men man ska återkomma till den som sökt en.

3. Att vara chef och kompis med sina medarbetare går inte ihop.

Fel. Det beror på vad man menar med kompis, men genom åren har jag umgåtts med medarbetare privat och det har fungerat bra. Däremot krävs en tydlig gräns.

Text: Åsa Clara Åhlander, asa.clara@journalist.com