10 Jun 2014 kl: 00:00

Stabil framtid på Skanska

Skanska erbjuder chansen att jobba på ett stort företag, med goda utvecklings­möjligheter och spännande projekt. Mycket internutbildning och tydlig profil gentemot unga talanger, samt en in­arbetad värdegrund (Code of Conduct), med bland annat en noll­vision om både arbetsplatsolyckor och kvalitetsfel, lockade Joakim Käpynen efter examen som högskole­ingenjör från Bergsskolan i Filipstad.
– Det är förmånligt att komma in på ett stort företag som nyutbildad­ ingenjör. Du blir verkligen omhändertagen.

Joakim lockades till studentprogrammet Skanska P³, vilket är specifikt­ riktat till högskoleingenjörsstudenter. Programmet spänner över ett år och pågår parallellt med studierna. I Skanska P³, där P³ står för Person, Praktik och Produktion, varvas praktik med exjobb och ledarskaps­utbildning. Avslutningsvis görs en utlandsresa.

– Skanska P³ har fått väldigt god renommé i branschen. Tack vare programmet får studenten bygga på sin egen erfarenhet under sommar­vikariatet samtidigt som alla projekt­besök ger mer förståelse för hur Skanska bygger.

Joakim Käpynen är ett bra exempel på att unga och ambitiösa personer­ tidigt kan bli anförtrodda ett stort ansvar på Skanska. Efter att ha avslutat programmet Skanska­ P³ anställdes han som som projektingenjör och under året fick han bekanta sig med Region Bergmaterial­ som han även jobbar på      i dag. Första året gav en god inblick i verksamheten. Dessutom kunde bra idéer och insikter­ föras med från en arbetsplats till en annan. I dag är Joakim produktionschef och arbetsledare på Skanska Asfalt & Betong, Region Bergmaterial.

– Mitt arbete erbjuder stor variation. I min roll som produktionschef ansvarar jag för ett område med tre bergtäkter och en grustäkt. Ansvarsområden är bland annat: produktion, kvalitet, arbetsmiljö, miljö, ekonomi och personal. Mitt nästa mål är att bli en mer rutinerad produktionschef med större ansvar. Jag vill utveckla mitt ledarskap och växa successivt.

Arbetet på Skanska innebär en stabil grund att stå på, även om läget skiftar på arbetsmarknaden. ­Skanska Asfalt & Betong genomgick en omorganisation vid halvårsskiftet, men det kommer inte innebära att arbetsstyrkan skärs ner.
– Tvärtom behöver vi inom mitt arbetsområde tillsätta nya tjänster. Framtidsutsikterna ser goda ut hos oss.