1 Mar 2008 kl: 00:00

Spriten flödar på jobbet

Under 90-talet förändrades svenskarnas alkoholvanor rejält. Från att ha varit ett folk som hyllade motboken blev vi kontinentala vinpimplare. De nya dryckesvanorna har även smittat av sig på företagen. Numera ordnar de flesta arbetsplatser aktiviteter där det bjuds på alkohol. Fredagsöl, pubrundor och bonuschampagne har blivit vardagsmat.

– Vår dryckeskultur har förändrats generellt och blivit betydligt mer tillåtande. Det är populärt bland chefer att bjuda de anställda på alkohol som ett snabbt sätt att stärka vi-känslan, säger Dan Porsfelt, sociolog vid Växjö universitet, som forskat kring after work-kulturen.

– Till och med på små orter där man tidigare haft ett stort alkoholmotstånd har den nya kulturen slagit rot. Nu ägnar sig även sjuksköterskor i Örkelljunga åt pubrundor.

Men inte alla kan hantera det ökade flödet av alkohol och Dan Porsfelt har hört många historier om after work-drickande som spårat ur.

– Det verkar högst osannolikt att den ökade förekomsten av alkohol på arbetsplatserna inte skulle ha lett till högre konsumtion och i vissa fall överkonsumtion. Sedan är det naturligtvis upp till varje arbetsgrupp och individ att avgöra hur mycket alkohol som är lagom.

De yrkesgrupper där det dricks mest återfinns i it-, medie- och reklambranschen, men även i universitetsvärlden. Även bland konsulter är det vanligt att man dricker i jobbsammahang.

– En grupp som har ökat sitt alkoholintag kraftigt är unga kvinnor i karriären. Genom arbetet har deras drickande legitimerats. 

Dan Porsfelt tror att de flesta accepterar en arbetskamrat som väljer att inte dricka, men samtidigt har han sett bevis på motsatsen.

– I vissa företag anses den som är nykterist inte vara riktigt pålitlig, man är helt enkelt inte än i gänget. Det kan naturligtvis påverka karriären negativt.