1 Mar 2008 kl: 00:00

Spara för framtiden

Att det är viktigt att spara är de flesta av oss väl medvetna om, men hur mycket ska man spara och till vad?

– En buffert för oförutsedda utgifter bör alla ha. Hur stor den ska vara varierar givetvis beroende på hur många människor man har ansvar för och hur mycket prylar man har, säger Gunilla Nyström, privatekonom på SEB.

Gunilla Nyström anser att bufferten bör vara på åtminstone ett par månadslöner.

– En månadslön är för lite, men det handlar naturligtvis även om kringliggande faktorer.

Ett annat viktigt sparande är det halvlångsiktiga. När man är yngre kan det handla om en kontantinsats till bostadsrätt. Gunilla Nyström rekommenderar den som har möjlighet att köpa sitt boende.

– Jag tror på att investera i sitt boende, även om priserna inte kommer att stiga lika mycket i framtiden. Men man måste mara medveten att bostadsmarknaden fungerar som vilken annan marknad som helst och att priserna på kort sikt kan sjunka. För att göra en

vinst är det viktigt att man tanker långsiktigt, har sparat till kontantinsatsen och amorterar.

Pensionssparande är något som de flesta numera börjar tänka på I rätt unga år. Ska man börja pensionsspara redan i trettioårsåldern?

-Ju tidigare man börjar pensionsspara, desto mindre behöver man sätta undan varje månad. Men jag tycker att buffert och bostadssparande går före pensionssparande när man är ung, säger Gunilla Nyström.

-Allra viktigast är att man har en anställning som ger rätt till tjänstepension. Ungefär 90 procent av alla anställda har ett sådant pensionssparande genom jobbet och det är något man bör ta upp redan vid anställningsintervjun. Har man tjänstepension så vet man att en del av lönen sätts undan till pensionen varje månad, det är viktigare än det privata sparandet.