10 Jun 2014 kl: 00:00

Spännande mål hos Landstinget Sörmland

För att nå huvudmålet – ”Sveriges friskaste län 2025” – har åtta utvecklingsområden identifierats. Bland dem finns ”personcentrerad vård” och att fokusera på att bli en attraktiv arbetsgivare. Den som ytterst ska leda vägen inom området ”attraktiv arbets­­givare” till målet är Landstinget Sörmlands personal­direktör sedan 2010 Solveig Lampe, nominerad till Årets Employer Branding-manager.
– Vi tar ett ordentligt grepp runt personalfrågorna just nu. Vi är kanske inte den organisation som syns mest utåt utan vi håller på med ett internt arbete än så länge, säger Solveig.

Landstinget Sörmland är en stor arbetsgivare med en diversifierad verksamhet uppdelad på både förvaltningar och bolag. Hela verksamheten ska med i visionen om ”Sveriges friskaste län 2025”, allt från vård till kultur och kollektivtrafik.
– Visionen tydliggör vad vi vill bidra med, både internt och till invånarna. Det är en tydlig målbild om ett hållbart arbetsliv och visionen är nedbruten i olika mål och en tydlig väg för att nå dit. Vi har en bit kvar att vandra, det tar en stund innan det sätter sig i organisationen, men målbilden känns bra och den allmänna uppfattningen bland medarbetarna är att de vill vara med och jobba för det övergripande målet.

Som all förändring och utveckling gäller det att förankra i alla led. Särskilt viktigt är det i en politiskt styrd verksamhet eftersom intressenterna är fler än i de flesta privatägda verksamheter.
– Det tar en stund att få med sig alla. Vi har använt oss av dialog­möten med medarbetarna för att förankra och fördjupa målsättningen samt enas om innebörden. En viktig komponent för att lyckas är att allt som görs i organisationen, varje litet beslut, utgår från mål­bilden. Det är ett förändringsarbete på bred front, berättar Solveig.

En hög tillgänglighet med ett värdigt och gott bemötande är grunden för en bra kontakt och goda relationer med de som omfattas av Landstinget Sörmlands verksamhet.
– Våra medarbetare har höga etiska principer och en förmåga att sätta personen i centrum. Nyckeln till framgång med framtidens hälso- och sjukvård är att vi har kompetenta och engagerade medarbetare. Vi är en stor organisation med många olika uppgifter. Man kan starta i en ände, men ta olika vägar efterhand i karriären. Det har jag själv gjort och det tror jag är utvecklande. 

Ett sätt att främja utveckling och rörlighet inom organisationen är det nyinrättade centret ”Nya möjligheter” som erbjuder medarbetarna karriärcoacher och vägledare. Centret är tänkt att stötta medarbetare i deras karriärval.
– Satsningen är relativt unik och vi får väldigt bra respons från medarbetarna. Som anställd i Landstinget Sörmland ska du få möjligheten att vara ditt bästa jag, det är en del av ett hållbart arbetsliv. Vi är en organisation som skapar ett bättre samhälle och du bidrar vart du än är i organisationen. Mycket av arbetsglädjen ryms i det.