”Sociala medier gör oss mindre socialt kompetenta”
1 Jun 2018 kl: 00:00

”Sociala medier gör oss mindre socialt kompetenta”

Hej Henrik! Digitaliseringen och sociala medier påverkar vår sociala förmåga negativt, menar du. Hur illa är det?

– Det är en ganska komplex fråga, men generellt kan man konstatera att vi måste träna vår sociala förmåga regelbundet för att behålla och utveckla den – och det gör vi bäst genom fysiska möten. Det är bara då vi kan använda alla våra kommunikativa hjälpmedel: kroppsspråk, ansiktsuttryck, tonfall och så vidare.

– Digitaliseringen och sociala medier gör oss mindre socialt kompetenta eftersom de bidrar till att vi allt oftare mejlar eller chattar med människor i stället för att träffa dem. Och när vi väl har ett fysiskt möte lyssnar vi inte på varandra på riktigt, eftersom vi lever i en kontinuerligt splittrad uppmärksamhet när vi har mobiler som vibrerar i fickan och mejl som plingar på datorskärmen.

Kan alla bli sociala genier?

– Precis som med andra förmågor kan du bli bättre genom träning. Jag kommer till exempel aldrig få en OS-medalj i bågskytte, hur mycket jag än övar, men genom träning skulle jag troligtvis bli mycket bättre på det än vad jag är i dag. Det är samma sak med social förmåga – med skillnaden att det är en förmåga som redan finns inbyggd i oss. Därför går det ganska snabbt att träna upp sin sociala förmåga.

”Ta allt du ser i sociala medier med en väldigt stor nypa salt.”

Och varför är det bra att vara socialt kompetent?

– Forskningen har kommit fram till att det enda nödvändiga kravet för att du ska ha en meningsfull tillvaro – efter att fysiska behov som mat och sömn är uppfyllda – är att du har en eller flera riktigt nära relationer med andra människor. Alltså personer som du kan få stöd av och prata med om i princip allt. För att bygga sådana relationer krävs social kompetens – därför är det en förmåga som är avgörande för att ha en meningsfull tillvaro.

Oj, det låter lite hårt. Eller?

– Anledningen till att du tycker det låter hårt beror på att du har växt upp i en individualistisk kultur. De senaste 100 åren har vi matats med att man ska klara sig själv – alla självhjälpsböcker handlar om dig som person och om att du ska ”hitta dig själv”. I filmens värld är det alltid den ensamma hjälten som klarar allt, och så vidare.

– Men vi människor är sociala varelser, vi har till och med vissa hjärnceller som bara aktiveras när vi interagerar med andra hjärnor. Vi fungerar som bäst när vi lever i täta sociala nätverk där vi samverkar med andra – och så har människan levt i mer än 100 000 år. Det är bara under de senaste 100 åren som vi har ändrat vår livsstil.

Så hur ska man hantera sociala medier – är det bäst att lägga av med dem?

– Jag tycker absolut inte att man ska lägga av med sociala medier, det finns fantastiska möjligheter med dem. Men man ska vara medveten om de kommunikativa begränsningarna och använda sociala medier på rätt sätt. Till exempel bör du ta allt du ser i dem med en väldigt stor nypa salt, eftersom det oftast är en polerad bild av verkligheten. Vår hjärna jämför alla intryck den får med tidigare intryck, och därför jämför vi folks polerade Instagram-bilder med vårt eget liv. Det kan leda till en försämrad självbild och kanske göra oss ännu mindre benägna att vilja ha fysiska möten – vilket som sagt påverkar den sociala förmågan negativt.

•••

Henriks tips för att öka sin sociala förmåga

1. Träffa människor. Ha fler fysiska möten, helt enkelt.

2. Lyssna på människor. Fokusera din uppmärksamhet och lyssna på riktigt när du träffar en annan människa. Lägg mobilen med skärmen nedåt och slå ihop laptopen för att undvika splittrad uppmärksamhet

3. Var medveten om dina tolkningar. Ibland reagerar vi negativt när en annan människa säger något eller utför en handling. Men egentligen är det inte själva uttalandet eller handlingen som gör att vi reagerar negativt – orsaken är i stället vår egen tolkning av det som sades eller gjordes. Under hela våra liv bygger vi upp en världsbild som är vår egen sanning, men det är viktigt att påminna sig själv om att den inte är andra människors sanning. Nästa gång du reagerar negativt på något – fundera på hur du gjorde din tolkning och om det kanske finns alternativa tolkningar.