Snabb checklista för nya entreprenörer
22 Aug 2010 kl: 00:00

Snabb checklista för nya entreprenörer

• Börja i liten skala så att du vet om produkten eller tjänsten säljer.

• Gör ett grundligt förarbete och sätt ihop en realistisk marknadsplan.

• Ta fram din USP, unique selling point, alltså vad ni kan erbjuda som konkurrenterna saknar.

• Halvera budgeten och se om företaget fortfarande skulle gå runt. Ställ dig frågan: Klarar jag att vara utan lön i ett år?

• Var beredd att avsätta mycket tid.

Källa: DN