1 Mar 2008 kl: 00:00

Små företag har lägre sjukfrånvaro

Det är svårt att dra slutsatser av studien, säger Stig Vinberg, utvecklingsledare på Arbetslivsinstitutet till Jusektidningen. Små företag prioriterar ofta kvalitet och teknik framför psykosociala förhållanden. En förklaring kan enligt Stig Vinberg vara att det är närmare mellan ledare och medarbetare på små företag, att det sker mer informellt förbättringsarbete och att medarbetarna har bättre överblick över verksamheten.

– Eftersom vi har stora ohälsotal i Sverige borde man titta mer på det här. Varför har anställda i mindre företag bättre hälsa? Den kunskapen borde vara av stort värde, säger Stig Vinberg.