1 Mar 2008 kl: 00:00

Sluta mejla, börja prata!

Att mejlen på många sätt har ersatt ett traditionellt sätt att kommunicera (läs: att prata med varandra) har skapat problem på många arbetsplatser. Men problemet är inte främst att inboxen distraherar medarbetarna från jobbet, eller att det kan innebära en fara för företagen ur legal synpunkt när varje konversation sparas. Nej, faran är i stället att mejlen ofta tolkas på fel sätt.

Justin Kreuger är professor på Stern school of business i New York och resultaten från hans studier av mejlandet visar att mindre än 50 procent av användarna uppfattar tonen eller avsikten korrekt i mejlen de får. Studien visar dessutom att de som skrivit mejlen hade en övertro till sin egen förmåga att förmedla budskapet så att mottagaren skulle förstå. Förvirringen blev bara större när de försökte använda sig av smileys och utropstecken. Samtidigt har professor Kristin Byron från Syracuse University genom undersökningar på arbetsplatser upptäckt att de mejl som missuppfattas oftast, är från chefen.

Undersökningar som dessa har lett till att några amerikanska företag har infört ”mejlfria fredagar”. Microsoft har till och med byggt in en ny telefonfunktion i nya versionen

av Outlook. Som användare är det bara att klicka på en kollegas namn, se om han är ledig och med nästa musklick ringa honom direkt från datorn. Allt för att främja den muntliga konversationen.

Hur är det på Microsoft i Sverige, är det ökande mejlandet ett problem hos er?

– Det tycker jag inte. Vi har haft mejl som kommunikationsform länge, och det fungerar bra i många fall. Men det får naturligtvis inte ersätta det personliga mötet helt. Svårare saker är det bra att ta på telefon eller ansikte mot ansikte, säger Stine Vogt Andersen, HR Business Partner på Microsoft.

Vad kan det vara för svåra saker?

– Ja, alltså, mer känsliga saker, då är det bättre med ett möte. Till exempel saker som man inte är överens om, säger hon.

Vad säger du om en mejlfri fredag på Microsoft?

– Haha, ja, jag läste om det. Jag vet inte, personligen tycker jag nog att det är en bra idé. Men på Microsoft skulle det inte passa, eftersom vi vill ge ett stort utrymme för flexibilitet för våra anställda. Vi arbetar dessutom i en global miljö, med olika tidszoner och helgdagar att ta hänsyn till. Jag är tveksam till om det skulle fungera hos oss, säger Stine Vogt Andersen.