Sluta fjäska för chefen
6 Okt 2013 kl: 00:00

Sluta fjäska för chefen

Sedan 2004 har Vasakronan genomfört Kontorsbarometern, en undersökning som tar reda på vad kontorsanställda stör sig på hos kollegor och i sin kontorsmiljö. Över 2 000 personer över hela landet deltog i den senaste undersökningen som bland annat visar att yngre medarbetare har högre krav på kontorsmiljön än sina äldre kollegor. Det som irriterar en femtedel av 18–30-åringarna mest är dålig lukt i lokalen medan ventilationen och ljudnivån irriterar flest i alla kategorier.

– Det är påfrestande att jobba i en miljö med olika störningsmoment, till exempel röster och småljud från ventilation och apparater. Vi blir irriterade, trötta och får svårt att koncentrera oss, säger Cecilia Söderström, HR-chef på Vasakronan.

Det som toppar listan över förargelseväckande beteenden på kontoret är kollegor med en negativ attityd till arbetet följt av kollegor som inte lämnar rent efter sig på toaletten, något som kvinnor irriterar sig mer på än män. Fjäskande för chefen ligger också med på topplistan.

– Vill du vara en omtyckt kollega ska du ha en positiv ­attityd till arbetet, det är något som går hem hos både chefer och övriga medarbetare. Men om du blir irriterad på något har du alltid ett val, säg det eller glöm det. Det är viktigt att inte bara visa irritation, utan att vara konstruktiv, säga vad du tycker och att ha ambitionen att hjälpa till och förbättra, säger Cecilia Söderström.