3 Nov 2008 kl: 00:00

Släpp ut arbetsilskan

En Gallup-undersökning i USA visade att en av fem kontorsarbetare har varit så arga på en kollega de senaste sex månaderna att de skulle ha velat slå till den andra personen. Får man bli arg på jobbet?

Ja, arbetsilska – alltså ilska över något som rör ditt arbete – är nödvändig enligt Annika Härenstam, professor vid institutionen för arbetsvetenskap på Göteborgs universitet. Ur ilskan kan man lösa problem. Har du däremot kunder, elever eller patienter är möjligheten att vädra dina aggressioner ganska små. Se då till att i stället uttrycka din ilska tillsammans med kollegor och chefer. Annars kan du inte känna äkta arbetsglädje och det tar död på kreativiteten.

Men på dagens arbetsplatser finns inte alltid sådana möjligheter.

– Man ska vara glad och gilla förslag på förändringar, säger Annika Härenstam. Om arbetsgruppen inte är trygg och det inte finns möjlighet att pysa ut sin ilska vid kaffeautomaten, kan vreden gå ut över den som står närmast och då blir det genast konflikter mellan människor.

I den nya arbetskulturen finns dessutom andra mötesformer än tidigare, som kick-off och fredagsöl. Där får inte ilskan plats, eftersom det bara ska vara trevligt.

– Yngre människor förväntar sig att ha kul på jobbet. Det är status att ha kul.

I Sverige har vi större närhet mellan chefer och anställda än i de flesta andra länder. Många vågar även säga ifrån uppåt i hierarkin. Annika Härenstam tycker att den svenska ”aggressionsmentaliteten” är sund.

– Med trygghet i gruppen kan kollegorna både vara arga på varandra och skratta tillsammans på ett ärligt sätt.

TEXT Kristina Hultquist, kristina.hultquist@shortcut.nu