Skulle du kunna bli rekryterad av en robot?
28 Okt 2021 kl: 00:00

Skulle du kunna bli rekryterad av en robot?

Detta är en sponsrad artikel i samarbete med TalentMatch.

De senaste åren har röster höjts om utvecklingen av AI, där diskussionen framförallt har handlat om huruvida framgångarna är framtidens hopp eller om hela situationen bara är dystopisk. Vare sig man är för eller emot verkar AI vara något vi dödliga måste vänja oss vid, eftersom att de nya teknikerna integreras som hjälpmedel i allt fler branscher. Numera kan AI till och med kan mäta och utvärdera mänskliga egenskaper, känslor och förmågor!

Ja, du läste rätt. Det senaste på tapeten är en teknik som känner igen mänskliga sinnestillstånd: bland annat stress, ångest och trötthet. Detta sker genom att analysera personens beteende genom webbkameran på datorn, och har använts av lärare för att ge stöd gällande elevers mående under hemundervisning. Ett annat exempel är en teknik som i realtid mäter engagemang och känslor i professionella webbaserade möten – så det kanske är dags att sluta scrolla mobilen i smyg under mötena.

En positiv sak är dock att AI möjliggör att göra karriär utan att drabbas av omedvetna fördomar från mänskliga rekryterare, vilket slås fast i en studie från Mälardalens Universitet. AI kan alltså minska förekomsten av diskriminering under rekryteringsprocessen, då algoritmen inte reagerar på sådant som är svårt för en mänsklig hjärna att bortse från. Detta är något som har plockats upp av den svenska start up:en Talent Match. Med hjälp av en så kallad CAI (Career AI) matchar bolaget talanger med rätt och ofta oväntade arbetsgivare – och ger dem möjlighet att mötas anonymt. Först när talangen själv känner sig redo kan hen välja att göra sig öppet tillgänglig för företaget.

– På så vis ger vi både arbetsgivare och talang möjlighet att utforska varandras värderingar, prioriteringar och ambitioner som är så viktiga i dag när en talangfull person väljer var han eller hon ska arbeta, men som tidigare varit svårt att veta innan man blivit anställd, säger Lisa Ljungblom, Partner Success Manager på Talent Match.

Med hjälp av ett test tar bolagets Career AI fram arbetsgivare som passar dig bäst utifrån dina personliga värderingar och prioriteringar – men utan att ta hänsyn till din ålder, kön eller andra personliga egenskaper. De bolag du matchar med får du sedan möjlighet att lära känna på djupet i en anonym community tillsammans med andra utvalda anonyma talanger.

Redan nu har ett flertal av Sveriges största och mest populära arbetsgivare anslutit sig till tjänsten – just eftersom det ger dem möjlighet att lära känna Sveriges bästa talanger i en förtrolig miljö.

Du kan göra TalentMatch-testet som matchar dig med en arbetsgivare här.

Kan AI vara framtiden inom rekrytering för att minska orättvisa rekryteringsprocesser? Det är något bara tiden kan utvisa. Det är dock inget tvivel om att kandidater ska kunna känna sig trygga med sin identitet i ett företag som delar samma värderingar som dem, och då kan det vara en bra idé att kunna vara anonym.