Skräckchefen vs. drömchefen!
26 Feb 2009 kl: 00:00

Skräckchefen vs. drömchefen!

En bra chef har social kompetens och förmågan att inspirera enligt en några år gammal undersökning som Academic Work gjort bland 900 högskolestudenter. 64 procent anser att chefen bör ha bra koll på IT, medier och bloggar och 58 procent tycker att chefen ska ha ett stort nätverk.

Traditionella chefsegenskaper som utbildning och branscherfarenhet anses inte längre särskilt viktigt visar undersökningen. 47,9 procent ansåg att utbildningsnivån inte spelar någon roll och en fjärdedel säger att branscherfarenhet saknar betydelse. Då är det viktigare att chefen är trevlig som person: 66 procent säger att de vill se chefen som en arbetskamrat som man otvunget kan äta lunch och ta en fika med. Detta visar att 80- och 90-talisterna har ett större fokus på mjuka värden som arbetsmiljö och god ledarskapsförmåga, och vill trivas på arbetsplatsen, till skillnad från 70- talisterna som i mycket högre grad värderade hög lön och status.

5 egenskaper som karaktäriserar drömchefen

1. Socialt kompetent

 

2. Inspirerande

 

3. Engagerad

 

 

4. Ansvarstagande

 

5. Rättvis

 

5 egenskaper som karaktäriserar skräckchefen

1. Oärlig

 

2. Velig

 

3. Socialt inkompetent

 

4. Oansvarig

 

5. Orättvis