2 Sep 2008 kl: 00:00

Skaffa dig en inspirand

För några år sedan insåg då 24-åriga Thérèse Mannheimer att hon kunde vända på begreppet mentorskap och låta unga personer vara mentorer åt äldre. Hon hade precis kommit i kontakt med Olle Söderberg, en erfaren affärsman.

– Tanken var att han skulle vara min mentor, men han hade lika mycket att hämta från mig, berättar Thérèse Mannheimer.

 

Idén resulterade i Brainspiration, ett nätverk med personer mellan 15 och 30 år, som ställer upp som mentorer åt perspektivtörstande företagsbossar. Thérèse Mannheimer kallar personerna i nätverket för inspirander.

 

När ett företag vänder sig till Brainspiration börjar Thérèse Mannheimer med att leta rätt på en inspirand som matchar företagets behov.

– Adeptens önskan kan handla om att han eller hon vill förstå sin unga målgrupp och dessutom minska felrekryteringen av unga personer. Ibland vill adepten också få ett par nya ögon på ett gammalt problem eller så efter­frågar han eller hon idéer kring hur företaget ska utveckla en ny produkt.

 

Vanligtvis träffas inspiranden och adepten vid fem tillfällen på vardera en och en halv timme. Hur väljer du ut dina inspirander?

– De måste vara kommunikativa och vilja påverka. Det är otroligt mycket viktigare att de har åsikter kring varumärken och företag än att de har jobbat på många ställen och inte reflekterat över vad de har lärt sig.

 

Du själv har nu två mentorer, vad lär du dig av dem?

– Olle ger mig stöd i min ledarroll och lärdomar utifrån sin breda erfarenhet. Dessutom har jag nytta av hans kontaktnät. Min yngre mentor Andrea ger mig energi, nya insikter och framför allt mod. Hon har ett väldigt öppet sinnelag och tänker ”Varför skulle jag inte kunna göra det?” i stället för ”Tänk om jag inte kan?”