Sjuksköterska på SOS Alarm – ett livsviktigt arbete
6 Sep 2018 kl: 00:00

Sjuksköterska på SOS Alarm – ett livsviktigt arbete

Detta är en sponsrad artikel i samarbete med SOS Alarm.

– Det är ett svårt jobb, men fantastiskt givande. Att få möjligheten att fokusera på en patient åt gången är väldigt värdefullt, jämfört med att ha 15 patienter att hantera parallellt som man ofta har på ett sjukhus, säger Carina.

För att jobba som SOS-sjuksköterska behövs erfarenhet, anser både Carina och Annica. Det är inte ett jobb man tar direkt efter examen, eftersom det krävs en gedigen medicinsk kunskap och en förmåga att behålla lugnet i väldigt stressade situationer– en färdighet som ofta mejslas fram efter några års erfarenhet inom akutsjukvård. Båda började karriären inom akutsjukvården för 28 respektive 10 år sedan, vilket de ser som en bra grund att stå på. Förutom den medicinska erfarenheten krävs en personlighet som kan fokusera under press.

– Ibland ringer telefonen konstant och du kan ha en förlossning som pågår i örat, då gäller det att kunna behålla både fokus och lugn. Men belöningen att ha hjälpt någon är värt allt slit, säger Carina.

– Sedan är det inte alltid livshotande skador, ibland har vi att göra med en bruten fot. Det varierar och varje samtal är unikt. Det gäller främst att kunna lyssna in och lugna ner personen så att hen kan göra det som krävs för att rädda ett liv eller förmildra en skada.

Carina berättar om ett exempel med feberkramp hos spädbarn, som är ganska vanligt. Föräldrarna som ringer är ofta livrädda eftersom de tror att bebisen inte får luft. Då fokuserar sjuksköterskorna på att lugna ned föräldern och ge tydliga instruktioner om vad som ska göras.

– Ofta har vi sett till att ambulansen redan är på väg, så vi fokuserar på att ge rätt instruktioner tills ambulansen är på plats, förklarar Carina.

Det är ett jobb där du själv måste ta fullt ansvar för den patient som ringer in, och då krävs ett självförtroende och inre lugn.

– Jag tycker det är betryggande att alla samtal spelas in. Dessutom är vi ett otroligt starkt team som stöttar och tar hand om varandra. Det händer att folk bryter ihop efter ett jobbigt samtal och då är det skönt att alla i teamet är redo att trösta och peppa, säger Annica.

Det är också av den anledningen som personligheten är viktig när man jobbar som SOS-sjuksköterska.

– Man måste känna att det är rätt, och att man har det som krävs, säger Annica.

För att teamet ska fungera och en sjuksköterska ska få all den kunskap som krävs, genomgår man en sex månader lång utbildning inom SOS Alarm.

– För den som känner att hen har vad som krävs rent psykiskt kan jag varmt rekommendera jobbet. Det ger så mycket och har många fördelar jämfört med en vanlig sjuksköterskeroll. Vi får många fina minnen från människor vi har lyckats hjälpa. Alla situationer är helt olika, men om personen som ringer in får klara instruktioner om hur hen ska agera i en allvarlig situation, till exempel vid ett andningsstopp, kan man rädda liv. Därför är vårt jobb så viktigt!

Sök jobb som sjuksköterska här!

Detta är en sponsrad artikel i samarbete med SOS Alarm.