SEB:s ledare visar styrka och mod i både med- och motvind
10 Dec 2015 kl: 00:00

SEB:s ledare visar styrka och mod i både med- och motvind

SEB, Nordens ledande affärsbank, kan inte bara ståta med hög kundnöjdhet utan även ett stort medarbetarengagemang. Det är resultatet av ett målmedvetet arbete där kunden och företagskulturen, som bygger på grundvärderingarna: professionalitet, kontinuitet, respekt och engagemang, har satts i fokus.

Är du nöjd med vad ni har åstadkommit?
– Ja, resan är förvisso bara påbörjad, men våra medarbetarundersökningar visar att medarbetarna trivs och känner stolthet över att jobba på SEB. Vi har också ett starkt varumärke som arbetsgivare. SEB har höga förväntningar att leva upp till och det pågår ett intensivt arbete med att synliggöra talanger, skapa spännande karriärmöjligheter och bra kompetensutvecklingsprogram för våra 16 000 medarbetare.

Hur viktiga är ledarna för bankens framgång?
– De har ett jätteviktigt uppdrag. Vi har en öppen och platt organisation där medarbetarna tar ett stort ansvar. Cheferna pekar ut riktningen, sätter mål och coachar teamen framåt. Rollen kräver både lyhördhet och mod, ibland måste du fatta beslut som är impopulära och du måste våga bli ifrågasatt. På SEB arbetar vi mycket med att stötta chefer och identifiera potentiella ledare. Vi har ledarskapsprogram på alla nivåer, från första chefsjobbet upp till de högsta ledningsnivåerna.

Vilken har varit den största utmaningen för dig som vd?
– Finanskrisen år 2008, en tid präglad av mycket oro bland såväl kunder som medarbetare. Det var skakigt och då testas ledarskapet, inte minst förmågan att fatta beslut som är rätt i stunden samtidigt som du inte riskerar slå sönder långsiktiga värden. För oss var det otroligt viktigt att inte tappa fokus på kunden samtidigt som vi hanterade krisen. Information är särskilt viktigt i orostider och jag ägnade mycket tid åt det, både internt och externt.

Varför är kommunikation så viktigt?
– Det är genom att synas och kommunicera som du skapar delaktighet och bygger förtroende. Jag har bland annat en chat där jag regelbundet svarar på medarbetarnas frågor. Det är en bra virtuell mötesplats som kompletterar de personliga möten jag också vill ha. Jag reser en hel del och ser alltid till att besöka våra lokalkontor i samband med det. För mig är de mötena väldigt viktiga tillfällen att fånga upp stämningen i banken.