”SEB är en ansvarsfull ägare”
22 Maj 2017 kl: 00:00

”SEB är en ansvarsfull ägare”

Anette har arbetat i finansbranschen i 25 år varav de senaste 10 åren med hållbara investeringar. Hållbarhet är integrerat i både investeringsprocess och i grundfilosofin på SEB.

– Historiskt har företagande handlat mycket om att maximera avkastningen, men vi befinner oss i en situation i världen där vi förbrukar för mycket resurser. Vi har svält, vattenbrist, klimatförändringar etc. Det leder både till mänskligt lidande och kostar företagen pengar. Hållbarhet och värdeskapande hänger ihop nu mer än någonsin, konstaterar Anette.

Ansvarsfulla ägare

SEB är en av de största kapitalförvaltarna i Norden och sitter därmed i ett trettiotal nomineringskommittéer som föreslår personer till bolagsstyrelser.

– Det är ett väldigt bra forum för att påverka. Vi träffar de bolag som vi är ägare i och influerar dem aktivt att bli bättre i hållbarhetsfrågor. Vi vill vara en ansvarsfull ägare och är väldigt konkreta i vad vi vill uppnå. Vi sätter upp en plan och följer upp den. Det kan till exempel handla om hur ett företag hanterar mänskliga rättigheter, korruption eller miljöpåverkan. Om bolaget inte lyckats komma till rätta med eventuella problem kan vi sälja våra innehav. Jag har genom SEB en position där jag verkligen kan göra skillnad, vilket är väldigt stimulerande, konstaterar Anette som kontinuerligt träffar de bolag som SEB är ägare i för att aktivt arbeta med hållbarhetsfrågor.

Ett annat sätt att påverka är genom SEB:s samhällsengagemang som tar sig olika uttryck. Banken har bland annat startat flera mikrofinansfonder för att hjälpa entreprenörer i utvecklingsländer, utser ”Årets sociala entreprenör” och samarbetar med stiftelsen Mentor Sverige. Precis som vi vill vara ansvarsfulla medborgare vill vi vara ansvarsfulla investerare, kommenterar Anette.

Hållbarhet är värdeskapande

Hållbarhet är inte bara viktigt i SEB:s investeringar utan det genomsyrar hela företaget.

– Det ska inte vara något som vi sysslar med vid sidan om, utan det ska vara en naturlig del av företaget och i allt vi gör. Hållbarhet är att skapa värde på lång sikt och vår roll som bank är att fungera som nav i att skapa god avkastning och göra det på bästa sätt. Vi har bara en jord och resurserna är gemensamma.

Fördelarna med att arbeta för en arbetsgivare som tar ansvar och som är en viktig del av samhället är flera. Enligt Anette är det mest positiva att känna stolthet över att gå till jobbet.

– Engagemang kan förflytta berg. Om vi kan vara en katalysator för engagemang kommer vi att attrahera både kunder och talanger.