28 Mar 2008 kl: 00:00

Se upp innan du skriver på

I vardagen är det inte mycket som skiljer de tidsbegränsade anställningarna åt. Men det kan vara värt att ha koll på vilka rättigheter – och skyldigheter – de ger dig. Vi har tagit hjälp av juristen Samuel Engblom på TCO för att få veta vad som gäller enligt lagen om företaget saknar kollektivavtal.

Till att börja med hörs benämningen projektanställning på många arbetsplatser, men i lagen existerar den inte. Uttrycket kommer ifrån det krav som tidigare tvingade arbetsgivaren att motivera varför anställningen skulle vara tidsbegränsad. Sedan kravet togs bort sommaren 2007 gäller anställningsformen allmän visstidsanställning. När du har varit allmänt visstidsanställd i två år på företaget under en femårsperiod, blir du automatiskt tillsvidareanställd (fast anställd). Men för att krångla till det finns det en lucka i lagen.

– Det finns en risk att all tid som man har arbetat i olika former av tidsbegränsade anställningar, undantaget vikariat, före sommaren 2007 är förlorad. Övergången regleras inte i lagen, säger Samuel Engblom.

Men även när du har jobbat den maximala tiden som visstidsanställd kan du få vänta länge till på en fast anställning.

– Den arbetsgivare som är lite kreativ kan undvika att behöva tillsvidareanställa dig, säger Samuel Engblom. Kanske blir du erbjuden ett vikariat. Då kan du få fortsätta din luddiga tillvaro i ytterligare två år.

– Arbetsgivaren behöver inte alltid ange vem du vikarierar för. I flera fall har Arbetsdomstolen accepterat att arbetsgivaren hänvisar till att man upprätthåller arbetsstyrkan, exempelvis när någon har slutat och man ännu inte har beslutat hur personen ska ersättas.

Enligt lagen kan varken du eller arbetsgivaren avsluta en tidsbegränsad anställning innan den har löpt ut, såvida detta inte är avtalat, eller om någon part bryter mot det överenskomna. Samuel Engblom varnar dock för luriga arbetsgivare.

– En del arbetsgivare skriver att ”anställningen gäller tillsvidare, dock längst till” i avtalet. På så sätt kan de säga upp dig innan anställningen är slut. Men även du har då rätt till en månads uppsägningstid, om inget annat anges i kollektivavtalet.