Schimpanser har bättre minne än vuxna akademiker
23 Mar 2009 kl: 00:00

Schimpanser har bättre minne än vuxna akademiker

Det fotografiska minnet försämras när vi blir äldre och jämfört med schimpanser har vi människor inte en chans.

 

Du skulle ha varit en schimpans. Då hade du förmodligen kommit ihåg morgonmötet och att nycklarna ligger i fickan på den blå jackan. Schimpanser har nämligen bättre minne än vuxna akademiker. Femåriga schimpanser som deltog i ett minnestest vid universitetet i Kyoto utklassade med lätthet sina motståndare, japanska universitetsstudenter.

Kolla in hur snabbt schimpansen Ayumu klickar rätt på siffrorna.

http://www.youtube.com/watch?v=z_B1rd1P_O8 Under nästa test ersattes siffrorna med vita fyrkanter. Uppgiften var såklart att så snabbt som möjligt peka på fyrkanterna i rätt ordning (ja, schimpanserna kunde räkna).

När Ayumu igen satte sig framför monitorn och siffrorna visades under endast 210 millisekunder pekade hon ut rätt sifferordning i 80 procent av försöken.

Högskolestudenterna fumlade förgäves när de försökte överträffa Ayumus prestation.Även äldre schimpanser som deltog i testet behövde se siffrorna under längre tid för att kunna peka ut rätt ordning, men de var fortfarande bättre än studenterna.

210 millisekunder. Det är så snabbt att ögat inte ens hinner röra sig över skärmen. Forskarna tror att Ayumus och hennes schimpanskollegors prestationer beror på att de har ett exceptionellt bra fotografiskt minne. Ett sådant kan även finnas hos småbarn men det försämras med åldern.

– Våra förfäder kan ha haft samma fotografiska minne. Min hypotes är att vi människor förlorade det i samband med att vi utvecklade vår språkliga förmåga, säger Tetsuro Matsuzawa, en av forskarna i projektet.

Schimpanser är för övrigt också bättre än människor på att känna igen fotografier och bilder på upp- och nervända ansikten, enligt Tetsuro Matsuzawa.