Sätt gränser och uppnå balans
16 Apr 2016 kl: 00:00

Sätt gränser och uppnå balans

Dagens unga vill ha meningsfullhet i alla delar av livet, inklusive jobbet. Viktiga frågor när man söker jobb är inte bara vad arbetsgivarna gör och hur, utan också varför. 85 procent av de 200 000 studenter från tolv olika länder som deltagit i Universums globala Student Survey 2013 menar att jobbet är mer än ett sätt att tjäna pengar – det är en del av vem du är

Eftersom den digitala utvecklingen fortsätter framåt i en snabbare takt än någonsin blir privatlivet och arbetet alltmer sammanflätade. Det innebär att arbetsgivarna måste tillgodose talangernas ”livskarriärism” och svara upp mot de nya generationernas strävan efter meningsfullhet.

Constanze Leineweber är docent på Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet. Hon driver en studie kring hur kombinationen mellan arbete och privatliv påverkar hälsan. Bland de tillfrågade som arbetar heltid uppgav tolv procent av kvinnorna och nio procent av männen att de upplever en obalans mellan jobb och fritid.

– Att kunna påverka jobbet och styra sina arbetstider får många att känna sig mindre stressade. Samtidigt kan flexibilitet få negativa effekter eftersom det innebär att man i teorin kan jobba hur mycket som helst.

”Om man har ett jobb som går att sköta hemifrån är det viktigt att cheferna är tydliga med hur mycket de anställda förväntas göra.”

Att uppleva någon form av stress i vardagen är för många oundvikligt. Constanze Leineweber tror att stressen kan hänga ihop med omgivningens förväntningar på att vi ska prestera inom livets alla områden.

– Ribban höjs hela tiden för vad vi förväntas hinna med. Men dygnet har fortfarande bara 24 timmar. Därför är det avgörande att själv kunna sätta gränser. Ett tips är att skriva ner en lista på vad du upplever som ”måsten” på ditt arbete och i privatlivet. Gå igenom listan och titta om det finns saker du kan ta bort eller ta hjälp med. Att köpa hämtmat ibland kanske underlättar för privatlivet? Kan du be en kollega att ta över vissa delar av dina arbetsmoment? Eller är det till och med så att du upplever vissa saker som ett måste som egentligen inte är det? Om du tycker att det alltid är för mycket att göra på jobbet är det oftast värt att tala med chefen.

Målet med Constanze Leinewebers pågående studie är att hitta strategier för att lättare hantera konflikten mellan arbete och privatliv.

– Vi tycker oss se en tendens att förväntningar spelar stor roll. En strategi kan därför vara att skruva ner dem. Man bör se till att privatliv och jobb influerar varandra på ett positivt sätt. Har du barn har du förmodligen lärt dig att ha många bollar i luften och fått förmågan att snabbt kunna växla från en aktivitet till en annan, vilket du kan ha nytta av i arbetet. Diverse specialintressen kan också bidra till ditt arbete. Om du till exempel är duktig på datorer har du troligtvis stor nytta av det i jobbet. Umgås du med kollegor på fritiden? Då har ju ditt sociala nätverk breddats tack vare jobbet.

Framöver är Constanze Leineweber intresserad av att forska kring hur barn upplever föräldrarnas stress.

– Det är också intressant att fundera kring vad som kommer att hända när befolkningen blir allt äldre samtidigt som vi har nedskärningar inom hemtjänsten. Kanske kommer det att behövas någon motsvarighet till vab för att ta hand om våra åldrande föräldrar.

(Artikeln publicerades för första gången i Shortcut hösten 2014.)