3 Dec 2009 kl: 00:00

Sänk din skatt – 20 tips

Det är Privata Affärer som har satt samman 20 frågor som kan hjälpa dig veta om du har möjlighet att sänka din skatt nästa år. Och förklaringar till hur du går tillväga om du svarar ja på någon av frågorna.

1. Har du övertidsersättning, provision eller andra tillfälliga inkomster som du kan välja när du tar ut? Så här gör du!

2. Har du en faktura avseende hus-tjänster som du själv ska ansöka om skattereduktion för? Så här gör du!

3. Är dina förluster på aktier och aktiefonder du sålt under året större än dina vinster? Så här gör du!

4. Överstiger dina aktie- och fondvinster under 2009 dina förluster? Så här gör du!

5. Får du i år ett underskott av kapital som är större än 100 000 kr? Så här gör du!

6. Tänker du sälja en fastighet eller bostadsrätt nästa år? Så här gör du!

7. Betalar du ränta på lån du har gemensamt med någon annan? Så här gör du!

8. Har du vinstuppskov från tidigare bostadsbyte? Så här gör du!

9. Tänker du snart sälja din bostad och begära uppskov med vinstbeskattningen? Så här gör du!

10. Har du lån och vill ha ytterligare avdrag i kapital? Så här gör du!

11. Tjänar du som anställd mer än 31 100 kr i månaden och räknar du med att din pensionsinkomst kommer att bli lägre än din nuvarande lön när du blir pensionär? Så här gör du!

12. Vill du pensionsspara och har inkomst av aktiv näringsverksamhet? Så här gör du!

13. Planerar du som är företagare att köpa inventarier till företaget? Så här gör du!

14. Är du företagare och har en kontantförsäljning som kan beräknas uppgå till mer än 169 600 kr inklusive moms nästa år? Så här gör du!

15. Är du företagare och har utfört sådana hus-arbeten där du fakturerat kunden för endast halva arbetskostnaden? Så här gör du!

16. Är du delägare i ett aktiebolag med stor vinst och har anställda? Så här gör du!

17. Planerar du att snart sälja ditt aktiebolag? Så här gör du!

18. Tänker du överklaga 2004 års inkomsttaxering eller 2004 års hyreshustaxering? Så här gör du!

19. Vet du redan nu att du kommer att få pengar tillbaka vid nästa års taxering? Så här gör du!

20. Räknar du med att få kvarskatt vid nästa års taxering, eller underskott på skattekontot? Så här gör du!

Källa: Privata Affärer