”Samsungs produkter finns i världens alla hörn”
26 Apr 2018 kl: 00:00

”Samsungs produkter finns i världens alla hörn”

Som Nordic Key Account Manager ansvarar Catarina Olander för Samsungs största retailkonton inom IT-divisionen. I produktsortimentet finns bland annat bildskärmar, digitala displayer och produkter inom digital lagring. Rollen innebär dels att ta fram övergripande strategier för kontona, utveckla affären samt att tillsammans med kunderna lägga långsiktiga planer för att nå uppsatta försäljningsmål.

Hur hamnade du på Samsung?

– Det var Samsung som kontaktade mig och frågade om jag ville börja hos dem, eftersom Samsung i det läget skulle börja satsa på området skrivare vilket jag hade erfarenhet av att jobba med. Jag tänkte att det vore en kul utmaning och tyckte dessutom att Samsung verkade vara ett spännande bolag med innovativa produkter. Oavsett var i världen du befinner dig så stöter du på Samsungprodukter och det är otroligt kul att arbeta för ett så välkänt bolag.

”Alla är väldigt ambitiösa samtidigt som vi har kul ihop”


Beskriv företagskulturen!

– Vi är ett roligt gäng med ett högt arbetstempo och ambition. På min avdelning sitter bland annat produktchefer, marknadspersonal, säljare och koordinatorer i ett öppet landskap. Tillsammans hjälps vi åt för att lösa olika utmaningar och bolla idéer med varandra.

Vilken erfarenhet är du mest stolt över?

– Jag skulle säga min långa erfarenhet från branschen och att ha varit med om den utveckling som Samsung gjort sedan jag började här. Samtidigt har jag hela tiden haft chansen att utvecklas i min yrkesroll. Min roll idag ser inte alls ut idag som när jag började på Samsung utan jag har under åren arbetat med flera olika produktgrupper inom företagets olika divisioner. Till en början med mindre konton inom företagsförsäljning till att idag arbeta nordiskt med ansvar för de största kontona inom retail. Totalt har jag arbetat drygt 17 år i IT-branschen, på flera olika säljpositioner, som marknadsassistent och som produktchef. I återförsäljarledet, distributörsledet och nu i leverantörsledet. Att ha den breda erfarenheten är något som jag har stor nytta av i min roll i dag.

Hur jobbar Samsung med jämställdhet och mångfald?

– På kontoret här i Kista är det en mångkulturell miljö. Vi har medarbetare från många olika länder, framförallt från Korea då Samsung är ett koreanskt bolag. Samsung siktar mot att år 2020 nå en fördelning på 60/40 procent mellan män och kvinnor. Vi är inte riktigt där ännu och det vore väldigt roligt om fler kvinnor kunde söka sig till teknikorienterade yrken. Du behöver inte vara teknikspecialist för att jobba här. I min roll är det förutom resultatet även viktigt att vara bra på att bygga förtroende och skapa goda relationer till kunderna.