Samhällsnyttan i fokus på Stockholms stad
31 Maj 2018 kl: 00:00

Samhällsnyttan i fokus på Stockholms stad

David Vazquez Rico är född och uppvuxen i Spanien och kom som 25-åring till Sverige år 2002. Som civilingenjör fick han snabbt jobb, och i januari 2016 valde han att börja på fastighetskontoret i Stockholms stad. Sedan i höstas är han chef på enheten teknisk förvaltning. Det var framför allt samhällsnyttan och bredden på fastighetsbeståndet som lockade honom till Stockholms stad.
– På fastighetskontoret får vi förvalta och utveckla några av Stockholms mest unika fastigheter. Det är ett dynamiskt och utmanande uppdrag med ett fastighetsbestånd på allt från slott till koja, och då gäller det att vara snabb, flexibel och kunna ta rätt beslut. Det är väldigt kul att få ligga i framkant med teknikutvecklingen. Här finns en enorm kunskap på de olika avdelningarna och det överträffar alla mina förväntningar, säger han.

Utvecklar samhällsnyttan

Fastighetskontoret hanterar cirka 4 000 hyresavtal och har i dag hyresintäkter motsvarande 1,3 miljarder kronor. En av Stockholms stads fastigheter, Åkeshovs sim- och idrottshall, har nyligen totalrenoverats och invigdes i början av året.
– Vi har renoverat den gamla byggnaden, byggt en helt ny tillgänglighetsanpassad 25-metersbassäng och installerat den allra senaste tekniken inom vattenrening, ventilation och styrsystem. Till årsskiftet påbörjas även renoveringen av Kulturhuset Stadsteatern, ett projekt med investeringar på nästan en miljard kronor, berättar David.

Stora karriärmöjligheter

Med cirka 40 000 medarbetare är Stockholms stad en av Sveriges största arbetsgivare vilket innebär att utvecklingsmöjligheterna är många.
– På fastighetskontoret har vi alla tänkbara roller, vilket ger de bästa förutsättningarna till ett ständigt lärande och erfarenhetsutbyte. Vi har exempelvis teknikenhetens specialister och teknikförvaltare, fastighetsavdelningens erfarna kundförvaltare och oerhört kunnig driftpersonal, och alla projektledare på projektavdelningen, säger David.

Traineeprogram på gång

Teknikenheten fungerar som fastighetskontorets interna beställare. Enheten ansvarar för tekniska riktlinjer och planerar in, kravställer och kvalitetsgranskar underhållsåtgärder och investeringsprojekt i alla fastigheter som ägs av fastighetsnämnden.
– Vi beställer alla projekt som ska utföras och därefter tar projektavdelningen vid. Vi planerar för våra fastigheters framtid och har en helhetsbild på alla projekt som pågår vilket är väldigt spännande. Uppdraget passar väldigt bra för en ingenjör som ska kunna analysera och strukturera många uppgifter, säger David och fortsätter:
– Just nu erbjuder Stockholms stad ett traineeprogram för nyutexaminerade akademiker, bland annat högskole- och civilingenjörer. Programmet pågår under cirka ett år och innebär en tillsvidareanställning från dag ett. Två av dessa traineetjänster kommer att tillsättas hos oss på fastighetskontoret.