9 Dec 2015 kl: 00:00

Samhällsbyggnad och mångfald i fokus för Järfälla kommun

Ingenjörer inom teknik och samhällsbyggnad, lärare och socialsekreterare är bara några av de yrkeskategorier som välkomnas till Järfälla nu och framöver. Möjligheterna och utmaningarna som står för dörren i och med den stundande expansionen är vad som lockade Annette Ekström till rollen som Personaldirektör. I bagaget har hon en karriär inom Arbetsförmedlingen, där hon var med om att rekrytera 3 000 nya medarbetare under två års tid.
– Det gör att jag kan känna ett lugn i att jag vet hur vi ska göra för att rekrytera i stor skala. Jag vet att förändring tar tid, det gäller att enträget jobba vidare och inte vara otålig. Det roligaste med alltihop är möjligheten att se människor växa och utvecklas!

”Vi öppnar dörren”
Järfällas mål är att ligga i framkant när det gäller jämställdhet och mångfald. En ny tjänst har skapats med uppdraget att arbeta med mångfald och jämställdhetsfrågor.
– För att klara framtida rekryteringar behövs alla tänkbara krafter, och då måste vi se bortom kandidaternas namn och bakgrund. Det finns fortfarande svårigheter för nyanlända att komma in på arbetsmarknaden, trots att många som sökt sig till Sverige nu har hög akademisk utbildning. Där gäller det för oss som kommun att öppna dörren och möjliggöra anställningar. Vår strategi är att jobba med mångfald och jämställdhet för att det berikar vår organisation med nya kompetenser, kulturer och erfarenheter. Vi vill vara goda förebilder och visa vägen för andra kommuner.

”Vi vill vara goda förebilder och
visa vägen för andra kommuner”

Järfälla kända för sina akademier
Utbildning och utveckling står högt upp på agendan i Järfälla. I samarbete med närliggande kommuner genomförs varje år tre olika satsningar på medarbetarskap, ledarskap och arbetsledning. Därtill
planerar man för ett traineeprogram för ingenjörer, som kan starta upp redan hösten 2016 om allt går vägen. Vår ambition är att man ska få testa på tre olika verksamheter – samhällsbyggnad, förvaltningen för bygg och miljö och därefter det egna kommunala bostadsbolaget Järfälla hus.

– Nästa år välkomnar vi traineer som vill vara med och utforma framtidens Järfälla. På samhällsbyggnadsenheten planeras strukturen för hur bostadsområdena ska se ut. På bygg och miljö sjösätter man byggandet av vägar och infrastruktur, och på Järfälla Hus byggs och förvaltas husen. Det ettåriga programmet täcker hela cirkeln kring samhällsutformning.

Sverige i miniatyr
Fördelen med att jobba i en kommun är att det är som att arbeta med hela Sverige fast i miniformat, menar Annette.
– En kommunstyrelse är som en mindre variant av riksdag och regering. Politiken är närvarande i allt vi gör. Inom kommunen representeras dessutom alla yrken, från det att du föds och går på dagis tills du blir gammal och bor på äldreboende. Alla vi som arbetar och bor inom kommunen är själva slutanvändare av allt vi gör, vilket gör att vi snabbt märker om våra satsningar går i linje med våra ambitioner.