Så vill partierna öka antalet studentbostäder
8 Aug 2018 kl: 00:00

Så vill partierna öka antalet studentbostäder

Skolornas antagningsbesked har kommit och för många studenter pågår nu den stora bostadsjakten – på en otillräcklig marknad. Landets universitet och högskolor har antagit nästan 6 000 fler studenter än i fjol och vid en majoritet av lärosätena råder det brist på studentbostäder, rapporterar TV4 Nyheterna.

Hur tänker politikerna förbättra situationen? Om du är student och ska rösta i september vill du kanske veta det – därför har vi på Shortcut ställt frågan. Här är de åtta riksdagspartiernas svar.

FRÅGA: Har ni någon särskild plan för att öka antalet bostäder för unga?

CENTERPARTIET

Det behöver byggas fler bostäder överlag. För att byggandet ska öka behöver vi göra det billigare att bygga, särskilt mindre lägenheter och hyresrätter.

Byggreglerna måste förenklas, särskilt för studentlägenheter, handläggningstider för detaljplaner och bygglov måste kortas och det måste frigöras mer mark att bygga på.”

•••

KRISTDEMOKRATERNA

Unga behöver bra boende till rimliga kostnader. Det är dock mycket svårt att ha tillgång till en egen insats för att få lån hos banken.

KD vill underlätta för unga att ta första steget in på bostadsmarknaden och det egna boendet. Därför vill vi satsa på ett startlån till unga, något som finns etablerat i Norge.”

•••

LIBERALERNA

Vi har till exempel föreslagit att det ska vara skattefritt att spara upp till 100 000 kronor på ett ISK-konto. På så sätt kommer fler på sikt kunna spara ihop till sitt eget första boende.

Vidare vill vi göra studentbostäder till en egen boendeform för att på så sätt öka tillgängligheten för enbart studenter. Vi pressar också på för en minskad reglering på bostadsmarknaden då den gör att det byggs mindre generellt.”

•••

MILJÖPARTIET

Vi vill utveckla det statliga investeringsstödet för små, klimatsmarta hyreslägenheter och differentiera fastighetsavgiften så att det gynnar studentbostäder.

Bristen på bostäder ska inte vara en anledning för en student att tacka nej till en utbildningsplats.”

•••

MODERATERNA

Sverige har en bostadskris och fler studentbostäder behövs. Moderaterna vill bland annat förenkla byggreglerna och underlätta för andrahandsuthyrning.

Vi vill också förbättra möjligheten för universitet att bygga och förvalta studentbostäder i syfte att främja campus med bostäder.”

•••

SOCIALDEMOKRATERNA

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har infört ett investeringsstöd om 3,2 miljarder kronor per år samt utvidgat uppdraget för Akademiska Hus AB vilket innebär att de kan äga och bygga studentbostäder.

Fram till 2021 planeras för mer än 11 000 studentbostäder, 6 400 ska byggas i bolagets regi.”

•••

SVERIGEDEMOKRATERNA

Vi vill se ett utökat stimulansbidrag till kommuner som bygger studentbostäder, kombinerat med ett större ansvar för kommuner/regioner med högre lärosäten att tillhandahålla bostäder till studenter.

Vidare föreslår vi att kommunala markanvisningar ska prioriteras för byggande av studentbostäder.”

•••

VÄNSTERPARTIET

Ja. Vänsterpartiet vill att staten ska ta ett större ansvar för bostadsbyggandet.

Vi vill utöka investeringsstödet för hyres- och studentbostäder och införa förmånliga lån till de byggföretag som bygger hyresrätter som folk har råd med. Sammantaget ökar det antalet bostäder för unga.”

•••

Hela enkäten: Här är partiernas studentpolitik