Så utvecklas du med en mentor – 6 tips
31 Jul 2013 kl: 00:00

Så utvecklas du med en mentor – 6 tips

Mentorn Lena Ahlström började sin karriär som påklädare på Stockholms stadsteater under gymnasietiden, något som kom attpåverka henne väldigt starkt. Eftersom hon själv var blyg i tonåren fascinerades hon av att skådespelarna ofta också var väldigt blyga men ändå hade förmågan att stå på en scen och vara ­närvarande. Tiden bakom kulisserna fick henne också att inse att alla människor, oavsett bransch, behöver stöd i sina yrkesroller.

 

– Förutom att jag hjälpte till med kläderna fungerade jag som en osynlig supporter och peppade skåde­spelarna innan de skulle ut på scenen, vilket behövdes.

Men det var först efter en lång karriär som kommunikatör och personalchef som hon på riktigt började använda teaterintresset i karriärsyfte. Nu är det tio år sedan hon startade Ledarstudion, en ledarskapsutbildning som har sin utgångspunkt i lärdomarna från teaterns värld.

– Det vi jobbar med är praktisk kommunikationsträning där bland annat verktygen från scenspråket förbättrar din självkännedom och ditt personliga uttryck.

 

Jobbar idéellt som mentor

Vid sidan av det egna företaget jobbar hon ideellt som mentor för att hjälpa unga människor i deras personliga ­utveckling. Just nu har hon Josefine Gillver, 22 år, som adept. Josefine pluggade på Uppsala universitet och ­jobbade samtidigt deltid på Sveriges ungdomsråd, men kände sig ­rastlös och i behov av förändring.

– Jag hade ett behov av att ­utvecklas i min yrkesroll och som person, berättar Josefine.

 

Läs mer: Så skaffar du en mentor

 

En chans till förändring kom när hon blev erbjuden en heltidstjänst på Sveriges ungdomsråd. Samtidigt kom hon in på en utbildning som arrangeras av Scouterna för Konungens Stiftelse för Värdebaserat Ledarskap. I ­utbildningen ingick ett mentorsprogram där hon fick Lena som mentor.

– Som mentor måste du alltid utgå från adeptens behov och mål. I Josefines fall har det handlat mycket om rast­lösheten, någonting som ofta går hand i hand med att lära känna sig själv. Om du har en massa energi som du inte riktigt vet hur du ska använda är det lätt att bli orolig och kritisk mot sig själv.

 

Träffats i ett år

Nu har de träffats under ett års tid och Josefine berättar att det har varit ett av de mest lärorika åren i hennes liv.

– Tack vare Lena har jag fått verktyg för att kunna hantera min rastlöshet på ett bra sätt,  jag känner mig mycket ­lugnare i mig själv. Alla borde skaffa en mentor, det är så himla värdefullt och ger en bra grund att stå på i framtiden.

 

Utvecklas med din mentor – 6 tips

För att få ut någonting av en mentorsrelation gäller det att vårda den. Vi ger dig sex tips för att utvecklas maximalt med din personliga vägledare.

 

 

 

1. Skaffa en gemensam målplan
Det är viktigt att mentorskapet blir strukturerat och målinriktat. Diskutera  dina behov utifrån ditt önskeläge och kom överens om en gemensam målplan. Var tydlig med vad du vill.  Behoven kommer med största sannolikhet revideras under ert möte och bli ännu bättre.

 

2. Skriv under ett sekretesskontrakt

För att er mentorsrelation ska kännas trygg är det viktigt att ni skriver under någon form av sekretess­kontrakt. Där bör det exempelvis framgå hur länge mentorskapet ska pågå och att mentorn inte får prata om adepten utanför relationen.

 

3. Var drivande
Du avgör själv hur lyckat mentorskapet blir. Mentorskapet kan ses som en trappa där varje träff är nästa trappsteg. Mellan varje trappsteg ska du utifrån era samtal arbeta utefter målplanen.

 

4. Träffas ofta

Se till att träffas minst en gång i månaden. Stäm av hur ofta ni kan mejla och ringa varandra däremellan med andra frågor.

 

5. Smarta mötesplatser

Det är svårt att föra ett strukturerat samtal och föra anteckningar samtidigt som ni äter. Vill ni äta tillsammans? Gör det då före eller efter ert samtal.

 

6. Ha sikte på målet

Det tar tid innan du ser effekten av mentorskapet. Tappa inte ­fokus och arbeta målinriktat så kommer du med tiden att börja se frukten av ditt hårda arbete.

 

 

Läs mer: Så skaffar du en mentor