Så stoppar du mobbning på jobbet
30 Nov 2010 kl: 00:00

Så stoppar du mobbning på jobbet

I somras fick ämnet vuxenmobbning stor uppmärksamhet i samband med journalisten Maciej Zarembas artikelserie i Dagens nyheter. Det kommer att ta tid innan vi ser konkreta effekter i arbetslivet av debattstormen som uppstod, men experter är överens om att uppmärksamheten var viktig.

 

Bristen på reflektion och självinsikt är annars ett av de vanligaste hindren i arbetet mot utanförskap, menar Mats Jonsson, ordförande i Organisation mot mobbning. Eftersom ingen vill se sig själv som mobbare så legitimerar man ofta beteendet med vad som upplevs som sakliga argument.
– Ansvaret läggs på de utsatta. En djupt rotad missuppfattning är att de som mobbas är knepiga typer med bristande kompetens.
I själva verket är det ofta personer som är högpresterande, syns mycket i media eller får positiv uppmärksamhet från chefer eller kunder som utsätts för mobbning, konstaterar Mats Jonsson.

 

En annan som följt reportageserien är Angelica Björkbom, hälsochef på Posten, där projektet Lika unika pågår med hjälp av filmer och övningar.
– Genom rollspel baserade på den egna vardagen skapas förståelse för människors olikheter. Det som en medarbetare ser som rå men hjärtlig jargong kan en annan uppleva som ovänlig arbetskultur, berättar Angelica Björkbom.

Det där sistnämnda bekräftas av Ulrich Stoetzer, forskare i arbetsplatsrelationer vid Karolinska institutet. Hans förslag på vad man kan göra för att få till en mer human arbetsmiljö och motverka mobbning är att ta fram konkreta riktlinjer. Damma av din arbetsplats policy mot kränkande behandling, om det finns en. Annars: se till att skapa en sådan policy.
– Diskutera hur ni vill ha det och skriv sen precis så! Vill ni inte att man svär åt varandra, så skriv det. Bestäm helt enkelt vilket arbetsklimat ni vill
ska råda, säger Ulrich Stoetzer.

 

 

5 sätt att motverka mobbning på arbetsplatsen

•  Agera inkluderande – Var generös med information, bjud med intresserade på både möten och luncher.
•  Visa civilkurage – Stå emot när du ser utfrysande beteenden på din arbetsplats.
•  Ha självinsikt – Fundera på om du själv bidrar till att en kollega känner sig utanför.
•  Kommunicera – Diskutera öppet med kollegorna vilken stämning ni vill ska råda.
•  Sprid positiv stämning – Visst kan den vara ”rå men hjärtlig”, men se då till att hjärtligheten är starkast.