Så stärker du bilden av dig själv
16 Jan 2014 kl: 00:00

Så stärker du bilden av dig själv

Det menar varumärkeskonsulten Anna-Karin Lingham, aktuell med boken Visa ditt rätta jag – utveckla ditt personliga varumärke för att nå dina mål och skapa mervärde för andra.

 

Berätta om boken!

– Alla har ett personligt varumärke, medvetet eller omedvetet. Med boken vill jag ge läsaren verktyg för att ge ett så genuint och grundat intryck som möjligt. Du kan inte bestämma hur andra ska uppfatta dig, men du kan påverka det genom att ta kommando över ditt personliga varumärke och bygga det inifrån och ut.

 

Ditt personliga varumärke handlar om hur du uppfattas av din omgivning men också om hur du uppfattar dig själv. Anna-Karin poängterar dock att det inte är en egoistisk handling att bygga sitt varumärke.

– Många associerar det personliga varumärket med något pålagt och ytligt, det vill jag ändra på. Det handlar om allt från hur vi ser ut, vilka affärer vi handlar i till vilka vänner, värderingar och mål vi har. När du arbetar för ett tydligare varumärke blir du också tydligare i andras ögon, vilket underlättar för både kommunikation och samarbete.

 

Har du ett starkt personligt varumärke blir du stabilare, menar Anna-Karin. Men du måste vara genuin och konsekvent i ditt uttryck.

– Det blir lättare att ta beslut och nå dina mål om du är tydlig både mot dig själv och andra, är du inkonsekvent blir ditt varumärke otydligt. Se till att du vet vad du vill och vad du står för och avvik inte från det.

 

Var börjar man?

– Fundera inte för mycket på vad andra tänker om dig utan känn efter vilka mål du har och vad du står för, och kommunicera det. Om allt du gör är baserat på den du är kommer bilden av dig också att bli genuin. Att hela tiden anpassa sig efter omgivningens förväntningar är stressande, ta kommandot och var dig själv istället! Välj tre eller fyra kärnvärden som speglar din personlighet och lyft fram dem i ditt varumärke. Väljer du värden som ger dig kraft kommer dina beslut och ditt sätt att baseras på dem. Genom att ta kontroll över ditt varumärke kommer du att utvecklas som person, både på jobbet och på fritiden.