Så skapar du peppig stämning på jobbet
4 Jan 2016 kl: 00:00

Så skapar du peppig stämning på jobbet

– I dag blir det allt viktigare med arbetsglädje, eftersom undersökningar gång på gång visar att stressen ökar och att jobblusten minskar. Vi tillbringar en stor del av vår tid på eller med jobbet och därför är det självklart viktigt att vi trivs, säger Bosse Angelöw, docent och socialpsykolog som är aktuell med boken ”Mera arbetsglädje”.

Är du en dryg jävel på jobbet? Det smittar!

I somras kom den senaste rapporten med ett dystert resultat: Svenskarnas arbetsglädje minskar för andra året i rad och är nu sämst i Norden. Enligt konsultföretaget Ennova, som har gjort den globala undersökningen, kan en av förklaringarna vara den ökade pressen på att leverera resultat.

Men vad innebär det egentligen att känna arbetsglädje? Bosse Angelöw förklarar begreppet som ”en känsla av tillfredsställelse med sin egen arbetssituation och sina arbetsinsatser”.

– När vi känner en glädje inför att utföra våra arbetsuppgifter händer det väldigt många positiva saker. Ökad arbetsglädje förbättrar både motivationen, effektiviteten, bemötandet och samarbetet. Människor som känner arbetsglädje kan utföra storverk, säger Bosse Angelöw, och berättar att även hälsan påverkas positivt:

– Olust inför arbetet lägger grunden till ohälsa, och med glada medarbetare går sjukfrånvaron ner och lönsamheten ökar. Detta eftersom arbetsglädje fungerar som en buffert mot stress och ger energi att klara av en högre arbetsbelastning och prestera mer. Dessutom kan glädjen hjälpa till att skapa en balans mellan arbete och privatliv, eftersom vi lättare släpper jobbtankarna efter arbetstid om vi är nöjda med vad vi gör.

7 tips som kommer öka din produktivitet.

När det talas om arbetsglädje fokuserar man ofta på vad cheferna kan göra för att skapa ett positivt klimat, men det finns även mycket du som medarbetare kan bidra med.

– Alla på en arbetsplats är ansvariga för arbetsglädjen, utifrån sin roll. För att det ska vara en prioriterad fråga och genomsyra hela organisationen måste det förankras på alla nivåer. Det är högsta ledningens ansvar att skapa förutsättningar, rutiner och strukturer för att man ska kunna jobba med frågan.

I sin bok beskriver Bosse Angelöw även hur arbetsplatserna kan jobba systematiskt med frågan.

– Jag tror att de flesta förstår hur viktigt det är med arbetsglädje. Många arbetsgivare har med det i sina verksamhetsmål, men det är betydligt fler som skulle behöva jobba med det på ett metodiskt sätt. Först och främst måste ledningen inse vikten av arbetsglädje – och där kan medarbetarnas pådrivningar vara avgörande, menar Bosse Angelöw, som här intill tipsar om hur du kan hjälpa till att skapa ett positivt klimat på jobbet.

Mycket handlar om att titta på dig själv, vilken inställning du har och vad du faktiskt kan bidra med. Glädje ger kraft och motivation åt hela arbetsplatsen – så varför inte gå till jobbet och börja vara den energikällan?

Motivera till max!

Bosse Angelöws bästa tips på hur du bidrar till arbetsglädje på jobbet:

1. Utgå från dig själv

För att vara en bra förebild och glädjespridare måste du börja med dig själv. Fundera på vad som framkallar stor arbetsglädje hos dig, och vad du kan göra för att stärka det. En positiv inställning till jobbet smittar garanterat av sig på kollegorna!

2. Släng offerkoftan!

Tycker du att något fungerar dåligt eller att stämningen inte är på topp på jobbet? Gör något åt det! Ta ditt ansvar och fundera på hur du själv bidrar. Lägg sedan energi på det som du faktiskt kan påverka, som din egen inställning och dina relationer på jobbet.

3. Omvänd det negativa

I slutet av arbetsdagen är det lätt att titta på vad man inte har hunnit med. Om du i stället går igenom vad du faktiskt har åstadkommit, till exempel genom att skriva ner tre bra saker från dagen, går du hem med en bra känsla. Tipsa även kollegorna om att göra detsamma!

4. Teamwork är nyckeln

Ha en ständig diskussion med kollegor och chefer om vad ni kan göra för att få ett positivt klimat. Hur hanterar vi tid och resurser – kan vi göra något annorlunda? Hur ger vi beröm och feedback? Träffa gärna personer på andra avdelningar för att få tips av varandra.

5. Förankra uppåt

Till syvende och sist är det högsta ledningen som har ansvaret för att arbetsglädjen ska kunna prioriteras. De måste ge chefer och medarbetare förutsättningar för det, genom att skapa mötesarenor och bra klimat för diskussion och uppföljning i frågan.