31 Okt 2008 kl: 00:00

Så skapar du innovation på jobbet

Ulla Lilliehöök är organisationsutvecklare och coach, och hjälper individer och företag att bli mer innovativa:

– Problemet i dag är att många organisationer är hårt slimmade och leds med ord som effektivi­tet och besparingar. Konsekvensen blir ofta stressade medarbetare. Och stress föder ingen kreativitet, tvärtom det gör oss blockerade.

Det som är mest avgörande för om en arbets­plats blir innovativ – är chefen.

– Chefens ledarstil styr i hög grad arbetsklimatet. En auktoritär ledare skapar ja-sägare som inte vågar ta egna initiativ. En demokratisk och coachande ledare ger i stället sina medarbetare stort eget ansvar och tillåter misstag. Det är när medarbetarna känner sig trygga och vet att deras åsikter och idéer tas på allvar som man kan skapa ett innovativt arbetsklimat.

För att skapa ett långsiktigt innovativt arbets­klimat krävs att medarbetarna sätter av tid i sin kalendrar åt att utveckla nya idéer, 10 till 20 procent av arbetstiden kan vara lagom. Ägna till exempel fredagsförmiddagarna åt tankearbete. Men du måste inte stanna på kontoret. Tvärtom tror Ulla Lilliehöök att vi blir mer kreativa av att byta miljö.

– Det är inte nödvändigtvis på jobbet som du är mest kreativ. Vissa hittar inspirationen och idéerna hemma i soffan, andra på yogapasset. En innovativ arbetsplats utmärker sig genom att man vågar släppa ut sina medarbetare utanför kontoret. Men det går ju även att göra arbetsmiljön mer idéfrämjande. På IKEA:s kontor i Helsingborg har man till exempel målat samtalsrummen i orange och turkos och fyllt väggarna med böcker.